Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nåværende modellering i Gulehavet og fordeler for kyst-akvak

Fan Lin disputerer 7.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Numerical study on the hydrodynamic background in coastal aquaculture dominated regions and corresponding interactions in the Yellow Sea".

Hovedinnhold

Fredag 7. januar 2022, mr. Fan Lin skal forsvare sin doktorgradsavhandling med tittelen "Numerical study on the hydrodynamic background in coastal aquaculture dominated regions and corresponding interactions in the Yellow Sea".

Kina har den største akvakulturproduksjonen i verden, hovedsakelig bestående av lavtrofiske arter som skalldyr og tang. Disse artene er avhengige av at maten blir brakt til dem av vannstrømmene, og vanntemperaturen spiller en viktig rolle i deres vekst og generelle helseforhold. Dermed er kunnskap og kvantitativ informasjon om det fysiske miljøet avgjørende for å utvikle kinesisk kyst-akvakultur. Avhandlingen beskriver implementeringen av en høyoppløselig numerisk strømmodell for Gulehavet og demonstrerer applikasjoner som er relevante for akvakultur. Spesielt de fysiske oseanografiske forholdene på den nordlige sokkelen undersøkes, og viser viktigheten av en sesongbasert tidevannsblandingsfront og tilhørende strømsystemer. Også det indre tidevannet og dets betydning for økt bunnvannsbevegelse på de grunne sokkelområdene diskuteres. Avhandlingen demonstrerer hvordan fluktuasjoner i tidevannsblandingsfronten skaper store bunnvannstemperaturoscillasjoner som potensielt kan belaste dyrkede kamskjell. Til slutt, en enkel modell for organismevekst i det massive multi-arts akvakulturområdet i Sanggou Bay illustrerer potensialet til kvantitativ informasjon fra en nåværende modell.

Fan Lin jobber ved Yellow Sea Fisheries Research Institute og bor sammen med sin kone i Qingdao, Kina. Yellow Sea Fisheries Research Institute, Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet har samarbeidet i mer enn 40 år innen havvitenskap initiert av forskningsfartøyet «Bei Dou». Nå er samarbeidet mer fokusert på akvakultur og matsikkerhetsspørsmål. Mange forskere fra Yellow Sea Fisheries Research Institute har mottatt master- og doktorgrader fra Universitetet i Bergen i løpet av disse årene.

Personalia

Fan Lin jobber for tiden ved Yellow Sea Fisheries Research Institute i Qingdao, Kina. Han tok sin bachelorgrad i fysikk ved Sun Yat-sen-universitetet i 2011 og avsluttet med en mastergrad i oseanografi ved Memorial University of Newfoundland, Canada i 2014. Phd-programmet hans startet i 2017 under veiledning av Lars Asplin, Knut Barthel, og Hao Wei. Han jobber nå med å studere samspillet mellom miljø og de storskala lavtrofiske akvakultursystemene.