Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Snorking og søvnapné kan reduseres med en tannskinne.

Kjersti Gjerde disputerer 4.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Patient specific factors predicting adherence and treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea".

Hovedinnhold

Obstruktiv søvnapné (OSA) forårsaker pustestopp og oksygenmangel i blodet. OSA er forbundet med økt risiko for høyt blodtrykk og kardiovaskulær sykdom samt en rekke andre helseplager. Målet med denne doktorgraden var å undersøke betydningen av apnéskinnebruk og å identifisere faktorer som var viktige for behandlingsresultatet med apnéskinner. I dette forskningsprosjektet på pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) tok vi avtrykk av tennene, og fikk laget en individuelt tilpasset og justerbar skinne. Denne plasseres i munnen under søvn, og trekker underkjeven fram. Vi fant at skinnebruk reduserte både snorking og pustestopp hos over halvparten av pasientene. Internasjonale retningslinjer har til nå ikke anbefalt skinner til pasienter med alvorlig grad av OSA, men vi fant at også denne gruppen hadde god effekt av skinnen. Samtidig fikk vi prøvet ut om en innebygget digital sensor kunne måle presis brukstid med skinne. Siden vi fant at sensoren fungerte godt, brukte vi denne for å måle om brukstiden påvirket behandlingseffekten. Over en 8 måneders periode fant vi at jo lengre brukstiden med skinnen var, desto bedre var behandlingseffekten mot pustestopp. Partners innflytelse viste seg også å kunne gi lengre brukstid med skinne. Vi utarbeidet et spørreskjema for pasienter og deres partnere, og det viste at to tredjedeler av partnerne og over halvparten av pasientene, mente at skinnebruk hadde en positiv innvirkning på parforholdet. Dette kom til uttrykk gjennom påminnelser om skinnebruk, bedre søvn og at en faktisk kunne dele soverom igjen. Partners involvering og støtte kan være en skjult ressurs som kan forbedre behandlingsresultatet av skinnebruk.

Personalia

Kjersti Gjerde er utdannet tannlege fra Universitet i Bergen i 1986, og har jobbet som privatpraktiserende tannlege og instruktørtannlege ved avdeling for protetikk ved UiB. De siste ti årene har hun hatt en deltidstilling som overtannlege ved Senter for Søvnmedisin. Siden 2017 har hun vært PhD-stipendiat finansiert av UiB og tilknyttet Senter for Søvnmedisin med forskningsprosjekt om behandling av søvnapné med apneskinner. Hovedveileder er Professor Anders A. Johansson.