Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Videoveiledning hjelper sårbare sped- og småbarnsforeldre

Indra Laetitia Simhan disputerer 28.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Seeing and being seen: An investigation of video guidance processes with vulnerable parents of infants".

Hovedinnhold

Fordi samspillet med sped- og småbarn er av grunnleggende betydning for utvikling, tilknytning og psykiske helse, er det viktig å vite hvordan sårbare foreldre kan få hjelp til det.

Marte Meo videoveiledning viser korte klipp av vellykket samspill mellom foreldre og barna sine. Veiledningen kan hjelpe spesielt sårbare sped- og småbarnsforeldre med å se og forstå barna bedre, oppleve samspillet som mer positivt og meningsfylt, og få et mer nyansert bilde av seg selv som forelder. Det kan øke mestringstroen også i andre relasjoner og overfor egne psykiske helseutfordringer. Men det er viktig at foreldrene føler seg sett i prosessen og får hjelp til å håndtere vanskelige følelser, og at veiledningen går i takt med deres egen helsebehandling. Terapeutene trenger gode rammer for å håndtere terapeutiske og etiske utfordringer i veiledningen. Det er resultatene fra avhandlingen.

Simhan har i to studier undersøkt hvordan Marte Meo veiledning fungerer når foreldre strever med å forstå og sette seg inn i sine barn og oppleve en stabil følelsesmessig forbindelse. Det ble gjennomført forskningsintervjuer med sped- og småbarnsforeldre henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) som ble valgt ut gjennom tilknytningsintervju, og med erfarne Marte Meo terapeuter og supervisorer fra forskjellige regioner. Forskningsintervjuene ble analysert med en kvalitativ, teambasert og erfaringsnær metode. Avhandlingen undersøkte hva som er positivt eller utfordrende for foreldre og for terapeuter, og hvilke psykologiske og terapeutiske prosesser som er involvert. Til sammen hjelper resultatene med å forstå og videreutvikle videoveiledning for spesielt sårbare foreldre, som et bidrag til sped- og småbarns psykiske helse.

Personalia

Indra Laetitia Simhan (f.1968) er utdannet lege ved Freie Universität Berlin og Georg-August Universität Göttingen, Tyskland (1996). Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri (2012) og overlege i sped- og småbarnsteamet ved Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse (ABUP), Sørlandet Sykehus Kristiansand. Avhandlingen er utført ved Institutt for klinisk psykologi, Det Psykologiske Fakultetet, UiB. Hovedveileder er Aslak Hjeltnes (UiB), biveiledere er Kari Vik (ABUP) og Marius Veseth (UiB).