Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

The Influence of the Surface Humidity Flux on the Snow Isotopic Composition

Sonja Wahl disputerer 24.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Influence of the Surface Humidity Flux on the Snow Isotop Composition".

Hovedinnhold

Iskjerner fra isbreer og iskapper er verdifulle klimaarkiv som kan brukes til å studere fortidens klima og forstå fremtidige klimaendringer. Forholdet mellom tunge og lette vannmolekyler er spesielt viktig for å kunne rekonstruere fortidens klima fra iskjerner på et nøyaktig vis. Dette forholdet er blant annet påvirket av været når snøen faller. Ved å bruke laserspektroskopi kan vi studere forholdet mellom molekyler i iskjerner og da oversette dette til hvordan klimaet var på det tidspunktet snøen falt. For å kunne gjøre dette på en optimal måte må vi imidlertid først forstå hvordan klimasignalene fanges i snøen som senere omdannes til is. Denne prosessen er temaet for Sonja Wahls avhandling. Sonja Wahl studerte i detalj hvordan den kontinuerlige utvekslingen av vanndamp mellom snøoverflaten og atmosfæren påvirker klimasignalet i snøen. Resultatene hennes løser en langvarig diskusjon i forskningsfeltet og viser at tunge og lette vannmolekyler ikke fordamper med samme hastighet fra en snøoverflate. Sonja Wahl viser også at klimasignalet i snøen endrer seg mye raskere enn tidligere antatt og at en del av de tidligere observerte svingningene kan forklares med bakgrunn i atmosfære-snø-utvekslingen. Wahls forskning er basert på feltobservasjoner av vanndamp- og snøprøver som hun selv tok i løpet av to feltsesonger. Somrene 2018 og 2019 tilbrakte hun midt på Grønlandsisen i minus grader og kontinuerlig dagslys for å kombinere meteorologiske målinger og snømålinger. I hennes vitenskapelige artikler sammenligner hun feltdataene med en egendesignet matematisk snøoverflate-modell. Disse resultatene gir et viktig verktøy for fremtidens studier av klima og iskjerner. Resultatene er også meget relevante til bruk i Antarktis, der iskjerner holder informasjon om klimaet for opptil 1 million år tilbake.

Personalia

Sonja Wahl (f. 1992) er fra Tyskland. Hun studerte miljøvitenskap i hennes bachelor og master og ble uteksaminert med en dobbel grad fra Universitetet i Hohenheim og Københavns Universitet. Motivert av sin mastergradsavhandling i iskjerneglasiologi, fortsatte hun å forske på samme tema med en doktorgrad i SNOWISO-prosjektet, veiledet av Hans Christian Steen-Larsen og Joachim Reuder. Wahl tilhørte Geofysisk Institutt og var affiliert med Bjerknessenteret for klimaforskning.