Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye molekyl og terapeutiske nanopartikler i kreftbehandling

Ronja Bjørnstad disputerer 4.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Towards Improved Cancer Therapy Using New Molecules and Drug Carriers".

Hovedinnhold

Legemiddelbasert kreftbehandling er avgjørende for mange kreftpasienter, men kan gi alvorlige bivirkninger, og mange kreftpasienter utvikler resistens og får tilbakefall. Bjørnstad har undersøkt tre strategier for å bedre legemiddelbasert kreftbehandling. Første strategi er å identifisere nye stoffer rettet mot mekanismer som er spesielt viktige for kreftcellene. Den andre strategien er å kombinere kreftlegemidler med medikamenter som beskytter normalt vev eller som øker aktiviteten mot kreftceller. Til sist ble det sett på bruk av spesialiserte systemer for levere medikamenter til kreftsvulstene, såkalte terapeutiske nanopartikler.

Bjørnstad har testet nye molekyl som hemmer PIM kinase, en sentral faktor i utvikling av akutt myelogen leukemi (AML). Et molekyl var spesielt lovende og har god effekt sammen med andre cellegifter, også mot AML-celler som er behandlingsresistente. Dette molekylet er en god kandidat for videre testing i prekliniske dyremodeller for AML.

Cellegiften doxorubicin er effektiv mot flere krefttyper, men bruken er begrenset på grunn av negative effekter på hjertefunksjon. Det er imidlertid funnet at statiner kan beskytte hjertet. Bjørnstad har, sammen med kolleger, utviklet en nanomedisin som kombinerer doxorubicin og statin. Denne nanomedisinen fører til lavere toksisitet på hjerteceller, og har samtidig høyere aktivitet mot kreftceller. Den beskyttende effekten er verifisert in vivo i sebrafisklarver.

Det høye interstitielle væsketrykket typisk for kreftsvulster kan være med på å redusere akkumulering av terapeutiske nanopartikler i svulster. Bjørnstad har undersøkt om senkning av dette trykket øker mengden nanopartikler i kreftsvulster i mus. Dette ble gjort ved å manipulere aktiviteten til to faktorer regulert av syklisk adenosin monofosfat (cAMP). Hennes funn har ført til økt forståelse av fysiologien i kreftsvulster, men kan ikke overføres til en mer effektiv kreftbehandling direkte.

Personalia

Ronja Bjørnstad (f. 1989) har tatt en Bachelor i molekylærbiologi ved Universitet i Bergen etterfulgt av en Master i medisinsk cellebiologi ved Institutt for Biomedisin. Etter dette hadde hun er periode som avdelingsingeniør før hun i 2016 begynte på PhD oppgave ved klinisk institutt 2 via Sjukehusapoteka Vest, finansiert av Helse Vest. Hovedveileder har vært Prof. Lars Herfindal, og biveiledere har vært Prof. Stein Ove Døskeland and Prof. Jan Didrik Schjøtt.