Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ultralyd av nyfødte hjerter

Umael Khan disputerer 11.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates".

Hovedinnhold

Ultralyd av hjertet er blant hjertelegenes viktigste redskaper. Det brukes blant annet for å kartlegge funksjonen i hjertets venstre hovedkammer. Venstre hovedkammer bidrar på sin side til å opprettholde blodomløpet gjennom kroppen. Derfor er det viktig at man har gode verktøy for å kunne undersøke venstre hovedkammer. Tradisjonelle ultralydsmålinger for å kartlegge sykdom i venstre hovedkammer har en rekke begrensninger. Derfor er det behov for bedre ultralydsmetoder. Her kommer mønstergjenkjenningsteknikker (på engelsk speckle-tracking echocardiography) på banen. Det lar undersøkeren måle sammentrekning i hjertets muskulatur (tøyning eller strain på engelsk), noe som ruster legen til å bedre vurdere sykdom i hjertet.

De siste årene har det vært økende interesse for anvendelse av denne teknikken hos nyfødte. Den potensielle gevinsten er stor, ettersom det vil tillate bedre vurdering av hjertesykdom hos nyfødte. Før teknikken kan anvendes på syke nyfødte må vi vite hva slags målinger vi kan forvente hos friske nyfødte. Dette beror på at vi må vite hvordan ulike sider ved bildeopptak, blant annet bildefrekvens, bølgefrekvens, ulike midlingsinnstillinger samt bruk av ulike bildeplan påvirker målingene.

Denne avhandlingen består av både ultralydundersøkelser av nyfødte, undersøkelser på kunstige modeller av hjertets venstre hovedkammer og systematiserte litteratursøk av tidligere publiserte arbeider for å bidra til å dekke de ovenfornevnte kunnskapshullene.

Hovedfunnet i avhandlingen er at forkortning i hjertets langakse er et robust mål av venstre forkammer selv når en endrer på opptaks- og analyse betingelsene. Derimot er forkortning målt i mindre områder av hjertet eller i hjertets omkrets mer påvirkelig av endringer i opptaks- og analyse betingelsene. Dette er viktig informasjon for leger å ha i mente når de utfører denne type ultralyds undersøkelser, spesielt på nyfødte.

Personalia

Umael Khan (f.1993) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han avla embetseksamen 2019. Doktorgradsarbeidet bygger videre på forskning fra forskerlinjen. Veiledere har vært Professor Gottfreid Greve og Professor Knut Matre. Khan jobber nå som LIS2 ved Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.