Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Unike bedringsprosesser i fontenehusfelleskapet

Orsolya Réka Fekete disputerer 25.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clubhouse Members’ Experiences of Being in Recovery in Light of Salutogenesis".

Hovedinnhold

Mennesker som har psykiske helseproblemer, trenger mer enn medisinske intervensjoner: de trenger også å ha psykososiale tiltak i verktøykassen. Klubbhusmodellen (kalt fontenehus i Norge) over hele verden gir slik psykososial støtte. Mennesker som har eller har hatt en psykisk lidelse kan bli medlemmer i fontenehus og være medlemmer livet ut. I fontenehusets arbeidsdag, jobber medlemmer og ansatte sammen om oppgaver som er nødvendige for å drive deres fontenehus og dyrke fellesskapet deres. I tillegg tilbys et bredt utvalg av støttemuligheter, for eksempel støtte i jobbsøkerprosess eller boligforhold. Av disse muligheter på fontenehuset kan hvert enkelt medlem velge det de trenger i sine unike tilfeller.

Kompleksiteten gjør det vanskelig å evaluere fontenehusmodellen, men erfaringene til medlemmer er en viktig målestokk. Basert på medlemsintervjuer fant dette prosjektet ut at fontenehuset fremmer psykisk helse gjennom sosiale muligheter og arbeidsaktiviteter. Fontenehuset støtter medlemmene i å gjenoppbygge sin selvtillit, gir et trygt og forutsigbart miljø, gir ressurser ved å tilby støtte, og gir muligheter til å utvide ferdighetene. Tilsynelatende møter fontenehuset et emosjonelt behov også, da flere deltakere omtalte det som deres «andre familie».

Samtidig fortalte deltakerne at deres bedringsprosess stanser dersom de opplever å være overbeskyttet. Det viktigste som prosjektet fant ut av, er at det mangler fokus på «helsefremmende utfordring» i psykososial rehabiliteringspraksis, også i fontenehusmodellen. Forskning om salutogenese viser tydelig at det å håndtere utfordringer - som er verken for overveldende eller for enkle -, styrker menneskers følelse av meningsfullhet og gir dermed motivasjon for videre vekst. Derfor er det viktig at psykososial rehabiliteringsfeltet, også fontenehusmodellen, legger vekt på å anvende teorien om «helsefremmende utfordring» i sin praksis.

Personalia

Orsolya Réka Fekete (f. 1978) er sosialarbeider og har en master i sosialpolitikk fra Eötvös Lóránd Universitet i Ungarn. Hennes doktorgradsprosjekt var fullført i et samarbeid med Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet og Instituttet for helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet, UiB. Hennes veiledere har vært førsteamanuensis Liv Grethe Kinn, professor Eva Langeland og professor Torill B. Larsen.