Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kolin: et glemt næringsstoff som fortjener vår oppmerksomhet

Anthea Van Parys disputerer 18.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Choline consumption in Norway".

Hovedinnhold

Kolin er et næringsstoff som man vet svært lite om, både om hvor mye nordmenn inntar og hvilke matvarer som er gode kilder til kolin i Norge. Det er synd, ettersom kolin er et essensielt næringsstoff, som betyr at det ikke kan dannes av kroppen selv. Vi vet at det er involvert i mange ulike metabolske prosesser som for eksempel i lipidmetabolismen og i en-karbonmetabolismen. Sistnevnte er en spesifikk gruppe metabolske reaksjoner involvert i mange prosesser i kroppen. Både lipid- og en-karbonmetabolismen er tett knyttet til risiko for kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, noe som betyr at kolin er også kan være det.

I dette doktorgradsprosjektet kartla vi inntak av og kilder til kolin i en populasjon av ca. 2000 hjertepasienter fra WENBIT studien (Western Norway B-vitamin Intervention Trial) og 5800 deltakere fra HUSK2 studien (Helseundersøkelsen i Hordaland 2). I begge studiekohortene var kolininntaket lavere enn den europeiske anbefalingen for kolininntak. Kolininntaket var hovedsakelig fra animalske matvarer, slik som egg, melk og fisk, men også fra grønnsaker og brød. Videre fant vi at et høyere kolininntak var assosiert med økt risiko for akutt hjerteinfarkt i populasjonen med hjertepasienter. I HUSK2-populasjonen var kolininntaket assosiert med endringer i metabolitter av en-karbonmetabolisme og i mindre grad lipidmetabolisme.

Funnene våre indikerer at kolininntak kan ha en betydelig påvirkning på essensielle mekanismer i kroppen og kan også være assosiert med sykdomsrisiko i hjertepasienter. Resultatene fra dette prosjektet bidrar til økt kunnskap om inntak av og kilder til kolin i Norge, samt sammenhengen mellom kolin og kritiske metabolske prosesser i kroppen. Det er viktig å undersøke sammenhengen videre og analysere kolininntak i den generelle norske befolkningen, slik at nasjonale kostholdsanbefalinger kan etableres.

Personalia

Anthea Van Parys (f. 1993) kommer fra Belgia og flyttet til Norge i 2018. Hun har en mastergrad i biomedisin fra KU Leuven, Belgia. Doktorgraden utgår fra Senter for Ernæring, Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder var Ph.D. Vegard Lysne, med professor Jutta Dierkes, Ph.D. Jannike Øyen og professor Ottar Nygård som biveiledere.