Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvilken rolle spiller klimaplaner i lokal omstilling?

Stina Ellevseth Oseland disputerer 18.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Planning to transform".

Hovedinnhold

Mange byer, både i verden og i Norge, har vesentlig mer ambisiøse mål enn de nasjonale klimamålene, og fremheves som spesielt viktige aktører som leder an i klimaomstillingen. Planlegging er ett av de viktigste verktøyene byer har for å forme samfunnsutviklingen.

Norske kommuner lager klimaplaner som skal vise hvordan byen eller bygda skal kutte utslipp og forberede seg på et endret klima. Denne avhandlingen ser nærmere på hvilken rolle klimaplaner og klimaplanlegging kan spille i den store endringsprosessen klimaomstillingen innebærer. Avhandlingen viser at lokal klimaomstilling er kompleks, og påpeker at for å forstå om det er mulig å planlegge seg til omstilling, må man se nøyere på flere sider av disse prosessene.

Trondheim, Bergen og Stavanger er alle byer med svært ambisiøse klimaplaner – og de er også casene i denne studien. Ved å se på både kommuneadministrative prosesser, politisk argumentasjon og sammenhenger med større prosesser, gir avhandlingen et bredere bilde av hvilken rolle en klimaplan spiller og kan spille. Kommuneorganisasjonene må omstilles for nye måter å jobbe på, vurdere konsekvenser og løfte frem målkonflikter. Avhandlingen peker på at det er viktig å se nærmere på hvordan aktørene forstår både klimaendringer som fenomen og problem, og hvordan det igjen henger sammen med lokal historie, kultur og økonomi – for å forstå hva som kan aksepteres som løsninger, og dermed hvordan klimaomstillingen kan gjennomføres.

Personalia

Stina Ellevseth Oseland (f. 1983) er utdannet geograf ved Universitetet i Bergen. Hun har vært stipendiat ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, tilknyttet forskningsgruppen SpaceLab og Senter for klima og energiomstilling (CET). Veileder er professor Håvard Haarstad, UiB og biveileder er seniorforsker ved Cicero, Anders Tønnesen. Stina E. Oseland er i dag direktør i Klimaetaten i Bergen kommune.