Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Språklig utvikling i nigeriansk-engelsk

Jalaludeen Ibrahim disputerer 22.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Quotative System of Nigerian English".

Hovedinnhold

En av de språklige endringene de siste tiårene er den raske utviklingen av kvotative uttrykk, spesielt i unges tale. Jalaludeens avhandling er en studie av anskaffelse og formidling av kvotativer i nigeriansk-engelsk narrativ diskurs. Oppgaven er basert på naturlig forekommende data samlet inn fra 180 deltakere under sosiolingvistiske intervjuer utført på forskjellige steder i Nigeria.

I denne oppgaven tar Jalaludeen i bruk Dynamic Model of Postcolonial Englishes (Schneider, 2007) for å undersøke fremveksten og utviklingen av nigeriansk-engelsk som en postkolonial variasjon, og Variationist Sociolinguistics (Labov, 1963, 1966; Trudgill, 1974; Tagliamonte, 2012) for analyse av ulike kvotativer. Oppgaven utforsker hvordan de nigerianske engelsktalendes valg av de forskjellige sitatene er betinget av både språklige og sosiale faktorer. Oppgaven forklarer også de diskurs-pragmatiske funksjonene til de hyppigste sitatene i nigeriansk-engelsk, og beskriver hvordan brukerne har et spekter av uttrykksfullhet i interaksjoner.

Funnene fra studien viser at det er en endring i utviklingen av kvotative uttrykk i nigeriansk-engelsk, som er sentral i måten nigerianere gjenskaper tale i narrative samtaler. Funnene viser at en markant endring i nigeriansk-engelsk med hensyn til sitater ligger i bruken av "be like" og hvordan denne sitatformen tilbyr en alternativ måte å introdusere direkte tale på, som virker på samme modell som "say", "tell", og andre tradisjonelle kvotativer.

Oppsummert gir oppgaven innsikt i å forstå mekanismene for språklig endring og hvordan det engelske kvotativsystemet er tilpasset nigeriansk-engelsk.

Personalia

Jalaludeen Ibrahim (f. 1987) har en bachelorgrad i engelsk fra Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria (2010), og mastergrad i engelsk fra University of Manchester, Storbritannia (2016). Han har vært stipendiat ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen under veiledning av professor Dagmar Haumann. Medveileder var professor Kevin McCafferty.