Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Et nytt blikk på Ludvig Holbergs jødiske historie

Are Bøe Pedersen disputerer 18.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "En Knude, som ved Menneskelige Raisons og historiske Exempler ikke kand løses".

Hovedinnhold

Avhandlingen etablerer en tydelig idéhistorisk kontekst for Holbergs omfattende, men lite omtalte verk Den jødiske Historie (1742). Gjennom en lesning av utvalgte seksjoner argumenterer avhandlingen deretter for at verket bør forstås som et polemisk innlegg i 1700-tallets pågående debatt om den religiøse åpenbaringens plass i forståelsen av religion og menneskehetens historie.

Den jødiske Historie er en kristen verdenshistorie med jødene som nominelt subjekt. Denne historien brukes til å ramme inn en argumentasjon mot ulike religionskritiske synspunkter, særlig de som ble fremmet av engelske deister. Det akutte behovet for et slikt forsvar skyldtes at troen på Det gamle testamente som en bokstavelig, historisk overlevering var på vikende front blant Holbergs samtidige lærde. Den nye forståelsen av Det gamle testamentes tidligste bøker så dem som ren mytologi. For Holberg er mytologi diametralt motsatt den religiøse åpenbaringens sannhet, som hans forståels av verdens orden og historie er tuftet på. Holbergs mål blir derfor å tilbakevise argumentasjonen for at det Det gamle testamente burde leses som kristen mytologi, først og fremst gjennom en mangfoldig bevisførsel som skal gi hendelsene historisk forankring.

Den jødiske Historie er ikke, slik tittelen kunne antyde, en historie om det jødiske folk skrevet fra jødenes perspektiv. Det er en historie skrevet på kristendommens premisser, med et uttalt kristent synspunkt og formål. Avhandlingen viser at verket gir et innblikk i 1700-tallets karakteristiske religionskritikk, sett fra posisjonen til religionens forsvarere. Det rommer også mange av 1700-tallets forestillinger om jødene, sett samtidig fra et lokalt, nordisk ståsted, og fra et kontinentalt, lærd perspektiv. Holberg markerer seg som skeptisk til forestillinger om jødenes «natur», men har samtidig vanskelig for å fri seg fra den kristne idéen om jødenes rolle i historien - nemlig som en vandrende påminnelse om Guds autoritet.

Personalia

Are Bøe Pedersen (f. 1988) er utdannet lektor i nordisk ved Universitetet i Bergen. Han har vært stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag. Veileder er førsteamanuensis Pål Bjørby, UiB. Are Bøe Pedersen er i dag universitetslektor i nordisk fagdidaktikk ved LLE.