Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Novel invasion-related genes in Glioblastoma

Carina Fabian disputerer 25.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Identifying and characterizing novel invasion-related genes in Glioblastoma".

Hovedinnhold

Glioblastom er den vanligste og mest aggressive primære hjernesvulsten som forekommer hos voksne. Disse kreftsvulstene viser en utpreget infiltrasjon av kreftceller inn i hjernen. Dette fører til at en ikke kan fjerne hele kreften ved hjelp av kirurgi. Pasientene får derfor tilbakefall i og med at restsvulsten begynner å vokse. Pasienter som får påvist glioblastom har derfor en dårlig prognose. En vet ikke hvordan kreftcellene invaderer i hjernen. Å få en forståelse over hvordan dette skjer er viktig for å kunne utvikle ny og bedre terapi mot denne sykdommen.

Avhandlingen til Carina Fabian er rettet mot å forstå hvilke gener i kreftcellene som forårsaker invasjonen i hjernen. Ved hjelp av molekylærbiologiske metoder ble en lang rekke gener slått av og på i kreftcellene for å kunne identifisere nye invasjonsfremmende og invasjonshemmende gener. Gjennom dette arbeidet ble det vist at et spesielt gen (ZFAND3) er aktivt når kreftcellene invaderer hjernen. Avhandlingen viser også hvordan dette genet virker ved å regulere andre gener i kreftcellene. Avhandlingen beskriver også andre gener som er viktig under kreftcellenes invasjon slik som glutationperoksidase 7 (GPX7). Videre beskriver avhandlingen en rekke gener som har en invasjonshemmende effekt. Avhandlingen representerer således et fundament for utvikling av ny terapi rettet mot de invasive kreftcellene.

Personalia

Carina Fabian er født 1994 i Østerrike. Hun har en mastergrad i humanbiologi med fokus på tumorbiologi fra Philipps-University of Marburg (2017). Doktorgraden gjennomføres ved Institutt for biomedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Laboratoriearbeidet ble utført ved Department of Cancer Research ved Luxembourg Institute of Health i Luxembourg. Doktorgradsavhandlingen ble veiledet av prof. Rolf Bjerkvig og prof. Simone P. Niclou.