Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bakterieflora og kolsforverringer: En bronkoskopistudie

Elise Orvedal Leiten disputerer 25.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The airway microbiota of stable COPD ".

Hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) skyldes eksponering for skadelige gasser og partikler, som f.eks. røyking. Sykdommen gir nedsatt lungefunksjon, tungpust, hoste og slimproduksjon. Mange opplever at symptomene i perioder forverres slik at de trenger ekstra medisiner eller sykehusinnleggelse. Kolsforverringer er også en hyppig dødsårsak. Forverringer trigges f.eks. av forkjølelse, og kan medføre bakterielle lungeinfeksjoner som må behandles med antibiotika. Noen med kols opplever slike forverringer ofte, mens andre sjelden gjør det. Vi kjenner ikke grunnene til dette, og vet heller ikke hvordan best å forebygge forverringer. Mer kunnskap om hva som kan være med å trigge forverringer kan redusere sykdomsbyrden. Kan det tenkes at bakterier som er tilstede mellom forverringer (i stabil fase) er med på å gjøre noen mer eller mindre utsatte for kolsforverringer? Det er kjent at det i tarmen foregår et samspill mellom “gode” og “dårlige” bakterier. Kan det være at et tilsvarende økosystem i lungene avgjør om og hvor ofte man blir syk?

For å finne ut av dette må man hente ut mikrobielle prøver fra lungene. Dét er nokså vanskelig. Mengden bakterier i friske lunger er liten. I tillegg er lungene ganske utilgjengelige for prøvetakning. Oppspytt og slim fra lungene passerer gjennom munnen, hvor det er store mengder bakterier som kan forurense prøven. En måte å unngå slik forurensning er bronkoskopi. Bronkoskopi er en relativt invasiv måte å samle forskningsdata på, og har ikke tidligere blitt gjort i stor skala på forskningspersoner med kols. MikroKOLS, en stor studie ved Haukeland universitetssjukehus/Universitetet i Bergen, samlet inn bakterie- og sopprøver fra 259 frivillige med og uten obstruktiv lungesykdom i håp om å få svar på en rekke spørsmål om sykdommen.

I denne avhandlingen studerte Leiten sammenhengen mellom bakteriefloraen i luftveiene og hyppigheten av kolsforverringer. Hun studerte også komplikasjoner og ubehag tilknyttet deltakelse i MikroKOLS-studien.

Personalia

Personalia: Elise Orvedal Leiten (f. 1992) fra Bergen er utdannet lege fra 2018 ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet startet som et Forskerlinjeprosjekt, utgår fra Klinisk institutt 2 (K2), og er en del av MikroKOLS-studien. Leiten arbeider nå som LIS 1 (turnuslege) i Helse Bergen. Professor Tomas M. L. Eagan har vært hovedveileder, mens biveiledere har vært førsteamenuensis Rune Nielsen og professor Harald G. Wiker.