Hjem
Nye doktorgrader
Nye doktorgrader

Lyd som vei til filosofisk forståelse

Craig Wells disputerer 21.3. 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med det kunstneriske prosjektet "Emergent Ears"

Hovedinnhold

Craig Wells sitt kunstneriske utviklingsarbeid skjer mellom rom, elektronisk musikk, improvisjon og kontinental filosofi. Nye relasjoner og nye arbeismåter oppstår, og lytting og arbeid med lys åpner alternative veier til filosofisk forståelse. 

"Tidligere synes jeg det var vanskelig å forstå filosofiske konsept, men så innså jeg at lyd kan være en vei til filosofi. Nå hører jeg filosofi overalt. Å se er å tro, men å lytte er å tvile. Å stille spørsmål ved ens omgivelser og hvordan de fremtrer for oss er sentralt i kontinental filosofi, i vektlegging av møtepunkter og i spekulasjoner om det uhørte. Å arbeide med og tenke gjennom lyd er å filosofere. Filosofiske spørsmål kan avklares gjennom praksis, i arbeid med lyd som materiale. Når språk kommer til kort, kan lyd skape andre forståelser, veves sammen med arkitektur eller med mulighetene og begrensningene i teknologi, og på den måten erstatte utdaterte koblinger mellom subjekt og objekt, med alle mulighetene som lydlige begivenheter åpner for."

Craig Wells presenterer kunstneriske arbeider under flere pseydonym, hvert av dem med ulikt ståsted, og med ulik inngang og forventninger. Doktorgradsarbeidet har resultert i flere utgivelser under pseudonymet Vonrik Haug, en bokutgivelse, og en lydinstallasjon ved Lydgalleriet i november 2021.

Personalia

Craig Wells er lydkunstner og komponist med base i Bergen. Hans praksis fokuserer på syntese, lyddiffusjon, elektroakustisk komposisjon og feltopptak. Hans forskningsinteresser beveger seg rundt materialisme og fenomenologi med særlig vekt på lytting og sonisk møte. I tillegg til at Craig Wells arbeider under flere pseydonym som Refrains, Klunks og Vonrik Haug, har han gitt ut flere album internasjonalt. Professor Trond Lossius har vært hovedveileder og professor Henrik Frisk medveileder.