Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Jordiske gamma-glimt – intens gamma-stråling fra lyn

Anders Lindanger disputerer 1.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Spectral Analysis of Terrestrial Gamma-ray Flashes and Their Connection to Lightning Discharges".

Hovedinnhold

Jordiske gamma-glimt er intens, kortvarig gamma-stråling fra lyn. De fleste målingene av jordiske gamma-glimt er fra satellitter, som betyr at strålingen skytes oppover, men det er også noen målinger fra bakken, som betyr at strålingen fra noen lyn skytes nedover. I sitt doktorgradsarbeid har Lindanger utviklet en ny metode for identifisering av jordiske gamma-glimt ved å sammenligne bakkebaserte radio målinger av lyn med satellitt data. Metoden har identifisert flere hundre gamma-glimt og disse målingene har bekreftet og forbedret tidligere kjente karaktertrekk. Det resulterende datasettet har også blitt brukt til å gjøre en nøyaktig tidskorrigering av GPS-klokken til den 15 år gamle satellitten AGILE. I tillegg til å måle jordiske gamma-glimt, spiller AGILE en viktig rolle i målinger av kosmiske «Gamma-Ray Bursts».

Ved å analysere lynaktiviteten rundt jordiske gamma-glimts produksjontidspunkt har Lindanger funnet at gamma-glimtene forekommer ved starten av et lyn, og påvirker den lokale elektriske lynaktiviteten. Hele denne prosessen tar mindre enn ett sekund. Det er fortsatt ikke forstått hvordan gamma-glimtene påvirker den lokale lynaktiviteten, da gamma-glimtene i seg selv varer kortere enn 1/10 000 dels sekund. Lindangers arbeid er et viktig bidrag til en fremtidig teoretisk forståelse av fenomenet.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Lindanger også gjort en grundig analyse av jordiske gamma-glimt målt med ASIM instrumentet. ASIM er et instrument montert på den internasjonale romstasjonen som går i bane rundt jorda. ASIM er designet av Birkelandsenteret ved Universitet i Bergen i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet og University of Valencia, og utfører de beste målinger av jordiske gamma-glimt til dags dato. Lindanger har utført en grundig analyse av gamma-strålingen og resultatet setter viktige føringer for fremtidig design av rom- og bakkeinstrumenter. Målet er å få en mer nøyaktig forståelse av de fysiske prosessene bak jordiske gamma-glimt.

Personalia

Anders Lindanger (f. 1993) er oppvokst i Skjoldastraumen i Tysvær, Rogaland. Etter å ha fullført mastergrad hos Birkelandsenteret for romforskning ved Universitet i Bergen, startet han i en stipendiatstilling samme sted. Der har Lindanger forsket på jordiske gamma-glimt ved bruk av satellitt- og bakkemålinger. Hovedveileder er professor Martino Marisaldi, med professor Nikolai Østgaard som medveileder.