Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Affekt, relasjon og menneskeliggjøring som kunstnerisk materiale?

Thorolf Oscar Thuestad disputerer 25.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Emotional machines - composing for unstable media".

Hovedinnhold

Emotional machines - composing for unstable media utforsker hvordan ikke-representative kinetiske objekter kan skape affektive og emosjonelle responser hos mennesker, spesifikt opplevelse av slektskap og relasjon mellom et publikum og animerte objekter. Prosjektet undersøker hvordan slike responser kan initiere, inspirere og lede kunstneriske prosesser og skape nye veier til kunstneriske utrykk. Det åpnes ytterligere uttrykksmuligheter gjennom komposisjon og dramaturgi i verk der de animerte objektene opptrer sammen med menneskelige utøvere og andre medier, som lys og lyd.

Emotional machines – composing for unstable media undersøkte prosjektets tema ved hjelp av en gruppe animerte kinetiske figurer som opptrådte i en rekke galleriutstillinger og scenekunstpresentasjoner. Prosjektet ble avsluttet med to utfyllende kunstneriske presentasjoner som fant sted i Bergen i juni/juli 2021: En tidsbasert sceneproduksjon vist på Cornerteatret og en galleriutstilling vist på Lydgalleriet. Presentasjonene er tilknyttet hverandre og har fellestittelen For one – for many – for all.

Personalia

Thorolf Thuestad har i perioden 2017 – 2021 vært stipendiat ved Griegakademiet. Thuestad mottok sin B.A og M.A. i komposisjon og musikkteknologi fra Utrecht School of Arts, Nederland i 2002. Thuestad er komponist, lydkunstner, lyddesigner, musikkprodusent, skulptør, kunst og lydtekniker med bred erfaring fra scenekunst og samtidsmusikk. Han har vært del av utallige musikk og sceneproduksjoner som er vist verden rundt. Professor Pedro Gómez-Egaña og professor Trond Lossius har vært hovedveiledere, mens førsteamanuensis Julia Hodginson har vært biveileder.