Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny kunnskap om viktige aminosyrer

Elaheh Mahootchi disputerer 31.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Characterization of the PLP-dependent decarboxylases GADL1 and CSAD ".

Hovedinnhold

Elaheh Mahootchi disputerer 31.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Characterization of the PLP-dependent decarboxylases GADL1 and CSAD». Aminosyrene taurin og beta-alanin finnes i alle kroppens vev og har mange biologiske funksjoner. Beta-alanin inngår blant annet i peptidet karnosin, som har betydning for muskelstyrke og utholdenhet og beskytter mot oksidativ skade og aldringsprosesser. Kosttilskudd med beta-alanin har derfor nylig blitt populært for å øke idrettsprestasjoner og å motvirke aldersrelaterte sykdommer. Mahootchi har sammenlignet struktur og funksjon av to beslektede enzymer (GADL1 og CSAD) som produserer taurin og beta-alanin hos dyr og mennesker. Hun har undersøkt hvor i kroppen enzymene finnes, hvilke biokjemiske reaksjoner de utfører og hvordan en kan lage spesifikke hemmere mot disse enzymene. Hun fant at mus som mangler genet for GADL1 hadde nedsatt nivå av karnosin i alle organer, men særlig i hjerne og muskelvev. Disse musene hadde også redusert vekst, tegn til oksidativ skade og aldersrelaterte endringer. Dette passer med studier hos mennesker, som har vist at medfødt variasjon i GADL1-genet er knyttet til forskjeller i muskelstyrke, nyrefunksjon og subjektivt velvære. Detaljerte undersøkelser av krystallstrukturen hos GADL1 og CSAD viste små, men viktige forskjeller mellom enzymene. Disse forskjellene forklarer hvorfor begge enzymene kan produsere taurin, men at GADL1 er spesielt viktig for dannelsen av beta-alanin og karnosin. Samlet har prosjektet gitt mye ny kunnskap om disse enzymene, hvordan de er knyttet til sykdommer og hvilke effekter en kan forvente av kosttilskudd som innholder taurin eller beta-alanin.

Personalia

Elaheh Mahootchi (f. 1988) har en bachelor grad i mikrobiologi fra Universitet i Teheran, Iran og  mastergrad i medisinsk cellebiologi fra Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet en periode som avdelingsingeniør før hun i 2017 begynte på sitt PhD-prosjekt ved Institutt for Biomedisin. Professor Jan Haavik har vært hovedveileder og professor Petri Kursula har vært biveileder.