Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Chlorhexidine umbilical cord care

Usha Dhingra disputerer 31.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Chlorhexidine cleansing of the umbilical cord stump and risk of omphalitis and neonatal death".

Hovedinnhold

De første 28 dagene av livet, dvs. nyfødtperioden, har høyest livstidsrisiko for død. Infeksjoner overført fra mor eller fra omgivelsene ved fødselen forårsaker nesten 1/3 av de ca. 2.5 millionene årlige neonataldødsfallene. I de første dagene av livet kan skadelige bakterier infisere navlestrengstumpen og forårsake såkalt omfalitt, og hvis denne infeksjonen ikke behandles i tide, kan den spre seg, og i noen tilfeller bli dødelig. Klorheksidin (CHX) er et antiseptisk middel som kan drepe bakteriene som er ansvarlige for slike infeksjoner. I områder med svært høy neonatal dødelighet anbefaler Verdens helseorganisasjon at navlestrengstumpen renses med CHX-løsning.

Usha Dhingra sin avhandling er basert på forskning knyttet til en stor randomisert kontrollert studie i Pemba, Zanzibar, Tanzania. Der var det generell enighet blant helsearbeiderne at, med riktig opplæring, kan mødre rense navlestrengstumpen med CHX. De foretrakk å bruke en 10 ml dråpeflaske. Den antiseptiske CHX-løsningen ble sendt fra India til Pemba for bruk i et stort randomisert kontrollert forsøk, der ca. 18,000 babyer ble randomisert til å få renset navlestrengstumpen daglig opptil 3 dager etter at den falt av, mens ytterligere ~19 000 babyer fikk såkalt «dry cord care», dvs. det som er vanlig i Norge at stumpen holdes dren og tørr. CHX-rensing reduserte deres risiko for omfalitt betydelig, men reduserte ikke signifikant risikoen for nyfødtdød.

Disse funnene støtter gjeldende WHO-anbefalinger for babyer i populasjoner med neonatal dødelighet mindre enn 30 per 1000, det vil si «dry cord care».

Personalia

Usha Dhingra er arbeider ved Center for Public Health Kinetics, New Delhi, India. Hun tok sin mastergrad i sosiologi og informasjonsteknologi i India. Avhandlingsarbeidet hennes ble utført under hovedveiledning av professor Sunil Sazawal ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA og professor Halvor Sommerfelt ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen (UiB), og hun hadde førsteamanuensis Victoria Nankabirwa (Makerere Universitetet og UiB) og professor David Murdoch (Universitet i Otago).