Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan en blodprøve forutsi hjertesykdom?

Vegard Vavik disputerer 29.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cardiac Troponin T as a marker of incident cardiovascular disease in a large Norwegian prospective cohort of patients with stable coronary artery disease".

Hovedinnhold

Troponiner er en gruppe proteiner som finnes i hjertemuskelceller. Ved skade på cellene lekker disse ut i blodomløpet, og måling av troponiner er derfor en rutinemessig klinisk blodprøve for å påvise hjerteinfarkt. Moderne teknikker har gjort det mulig å måle svært lave troponinkonsentrasjoner. Med disse høysensitive metodene finner man påvisbare troponinkonsentrasjoner også hos mange som ikke har akutt hjertesykdom.

I dette prosjektet er det tatt utgangspunkt i nær 4000 pasienter fra WECAC kohorten (Western Norway Coronary Angiography Cohort). Ved analyse av høysensitive troponinverdier opp mot hjertesykdom i oppfølgningsperioden fant vi at pasienter med høyere troponinverdier hadde økt risiko for både hjerteinfarkt og atrieflimmer. Videre viste vi at risikoen for hjerteinfarkt ut fra troponin var påvirket av kroppsvekt (BMI), men tilsynelatende ikke av markører på betennelse eller endoteldysfunksjon. Økt troponin ga høyest risiko for atrieflimmer hos pasienter uten samtidig kransåresykdom.

Funnene viser og bekrefter at hos stabile pasienter vil troponinmålinger kunne representere økt risiko for fremtidig hjerteinfarkt og atrieflimmer. Dette kan være av stor betydning for å identifisere pasienter som tilhører høyere risikogrupper. I tillegg peker funnene på at risikoen assosiert med troponin ikke skyldes klassiske risikofaktorer eller kransåresykdom, men at det må foreligge andre tilgrunnliggende mekanismer.

Personalia

Vegard Vavik (f. 1979) er utdannet cand.med ved Universitetet i Bergen (2005). Han jobber som overlege i kardiologi ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen. Hovedveileder er Kjell Vikenes med biveiledere Ottar Nygård og Eva Kristine Ringdal Pedersen.