Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mekanisk sirkulasjonsstøtte under hjertestans

Erik J. S. Packer disputerer 30.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental studies.".

Hovedinnhold

Årlig får omtrent 3000 mennesker hjertestans utenfor sykehus i Norge. Av disse overlever bare 10% de første 30 dagene. Hjertestans er forårsaket av hjertesykdom i ca. 70% av tilfellene. Selv når hjertestans er observert og gjenoppliving er startet umiddelbart er prognosen dårlig. Et mindretall av de som får hjertestans transporteres til sykehus, og av disse overlever omtrent 50%. En viktig årsak til den dårlige prognosen er at god og effektiv gjenoppliving med erstatning av manglende blodomløp er vanskelig. Kandidaten har forsket på ulik bruk av mekanisk sirkulasjonsstøtte under hjertestans i en dyremodell med gris. En har undersøkt og kombinert ulike typer hjertepumper. Ved å kombinere en bærbar hjerte-lungemaskin (ECMO) og en miniatyr hjertepumpe som er mulig å legge inn i hjertet via en arterie i lysken, har en kunnet oppnå bedre sirkulasjonsstøtte enn med hjerte-lungemaskin alene og fullstendig erstatte blodsirkulasjonen under hjertestans. En har også funnet at vellykket gjenopplivning med retur av hjertesirkulasjon etter hjertestans, og bevart hjertefunksjon etterpå, avhenger av trykkforskjell mellom venstre hovedkammer (venstre ventrikkel) og hovedpulsåren (aorta) under hjertestans. Denne trykkforskjellen kan optimaliseres ved å kombinere ulike hjertepumper, men ivaretas best ved kombinasjonen av ECMO og miniatyr hjertepumpe.

Personalia

Erik J. S. Packer er utdannet ved Universitet i Bergen (2002) og er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Siden 2012 ansatt som overlege ved Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus, Seksjon for Invasiv Kardiologi. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Vegard Tuseth. Medveiledere er professor Ketil Grong, professor Jan Erik Nordrehaug og Grete Slettom. Grieg Foundation og Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har stått for finansieringen, med utstyrsbidrag fra GE Vingmed.