Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Immuncellene er viktige for hvordan munnhulekreft utvikles

Nuha Mohamed Gaafar Mohamed disputerer 25.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma ".

Hovedinnhold

Forekomsten av munnhulekreft øker, særlig i lavinntektsland. Utfordringen er også at de som rammes kommer sent til behandling, og da er det få som overlever. I motsetning til kreft andre steder i kroppen, er ikke prognosen blitt særlig bedre, heller ikke i Norge. For å få bedre overlevelse er det nødvendig å kartlegge kreftsvulsten sin oppbygging, både selve kreftcellene og de cellene som omgir kreftcellene, både blodkarene og våre egne immunceller som har som oppgave å hindre kreftcellene å vokse videre. Mohamed studerte derfor kreftsvulster fra pasienter i Sudan med langt fremskreden munnhulekreft. Hun kunne påvise at visse proteiner var oppregulert i kreftsvulstene, men også at immuncellene var viktige for prognosen, særlig de som hadde invadert kreftsvulsten. Hun har brukt en immunhistokjemisk metode, som nå er blitt standardisert og som derfor er mulig å bruke også i lavinntektsland som Sudan. Dette gir håp om at man kan gi mer skreddersydd behandling av munnhulekreft og dermed bedre prognosen for denne kreftformen.

Personalia

Nuha Mohamed Gaafar Mohamed ble født i Riyadh i Saudi-Arabia. Hun er utdannet tannlege (2008) ved University of Khartoum, Sudan og senere spesialist i periodonti ved samme universitet (2014), hvor hun har vært ansatt fra 2008. Hun har hatt prof. Daniela Elena Costea som hovedveileder og prof. Anne Chr. Johannessen. Dr. Elisabeth Sivy Nginamau og dr. Tarig Al-Hadi Osman som medveiledere.