Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utfordringer i modellering av metanhydrater i sedimenter

Alejandro Bello-Palacios disputerer 6.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Modelling of gas hydrates in sedimentary systems".

Hovedinnhold

Gasshydrater finnes enten under permafrost eller i sedimenter i havet der vanndypet er større enn 300-500 meter. Naturlig forekommende gasshydrater består hovedsakelig av vann og metan og ser ut som is men smelter ved atmosfæreiske betingelser. En liter hydrater inneholder 170 liter metan og er derfor både en mulig ressurs og en potensiell fare. For å produsere hydratgassen må hydratene smeltes, og dette kan forårsake endringer i sedimentenes bruddstyrke. Når man produserer dypereliggende konvensjonelle reservoarer, vil brønnveggen blir varmere og dette kan også føre til hydratsmelting og destabilisering av brønnen. For sikker og trygg håndtering av brønner og produksjon i hydratstabile områder er det nødvendig å innhente kunnskap om effekten av hydratsmelting på styrken i sedimentene. Numerisk modellering av hydrater i porøse medier kan bidra til å forstå effekten av hydratdannelse på sedimentets egenskaper som porøsitet, permeabilitet og kapillaritet. I denne Ph.D. avhandlingen simulerer vi hydratbærende systemer i forskjellige rom- og tidsskalaer. Gjennom eksperimentelle studier I laboratorieskala kan vi justere modellene og få bedre prediksjoner. I større skala viser viser simuleringene mønstre for smelting og dannelse i dynamiske sedimentære bassenger. Disse resultatene gir verdifull innsikt i hvordan gasshydrat blir påvirket i naturen, hva som skjer ved nedsmelting, og hvordan naturgass kan produseres fra gasshydrat.

Personalia

Alejandro kommer fra Bogotá, Colombia. Han er utdannet i reservoarteknikk ved Heriot Watt University og Repsol. Siden 2009 har han jobbet som forsker i reservoarteknikk og petrofysikk ved Equinors forskningssenter. I 2019 startet han et næringsdoktorgradsarbeid i reservoarfysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB, med Professorer Geir Ersland og Per Fotland som veiledere. NæringsPhD er en del av Equinor gasshydratprosjektet, medfinansiert av Equinor og NFR.