Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Verktøy for bedre behandling av livmorkreft

Hege Fredriksen Berg disputerer 22.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Organoid models and novel biomarkers for improved treatment of endometrial cancer".

Hovedinnhold

Kreft i livmoren er den fjerde mest vanlige kreftformen blant kvinner i Europa og USA. De fleste pasientene har god overlevelse grunnet tidlig oppdagelse som gjør det mulig å fjerne hele svulsten med kirurgi. Likevel vil 15-20% av pasientene oppleve tilbakefall etter primær- behandling. Under utredning vil pasienten bli klassifisert med lav- eller høyrisikosykdom basert på tilgjengelig informasjon. Behandling av lavrisikosykdom er minimal kirurgi, mens høyrisiko betyr mer omfattende kirurgi med etterfølgende cellegiftbehandling. Vi vet imidlertid at pasienter blir over- og underbehandlet grunnet unøyaktig risikoklassifisering. I tillegg responderer ofte høyrisiko pasienter dårlig på cellegift, og det er få behandlingsalternativ tilgjengelig.

Denne avhandlingen adresserer disse utfordringene gjennom tre delprosjekt. Det overordnet mål er å bedre behandlingen for kvinner med livmorkreft. I de to første delarbeidene undersøkte vi om nivåer av spesifikke protein i svulsten kan bidra med å klassifisere sykdommens aggressivitet og prognose. Vi fant proteinmarkører (fibronectin og cyclin D1) som kan komplementere dagens metoder til å forutsi hvilke pasienter som har spredning til lymfeknuter. I tillegg fant vi en markør (MSH6) som kan identifisere pasienter med dårlig prognose, også innen gruppen som har antatt lavrisikoprofil. Kombinert kan disse markørene bidra til en mer treffsikker risikogruppering av pasienter. I det tredje delarbeidet utviklet vi celle- og muse-modeller for medikamentutprøving. Gjennom grundig karakterisering av modellene avslørte vi høy biologisk likhet med pasientsvulsten de ble derivert fra. Videre demonstrerte vi gjennom behandlingsforsøk at modellsystemene kan brukes til utprøving av kreftmedisiner. Samlet vil arbeidene i denne avhandlingen kunne bidra til en mer persontilpasset behandling av livmorkreftpasienter i fremtiden, både ved å forbedre diagnostikken og ved å bidra med viktige verktøy for utvikling av nye behandlingsalternativer.

Personalia

Hege F. Berg (født 1984) har to mastergrader fra England ved University of Essex og University of East Anglia i henholdsvis molekylærmedisin og biomolekylær forskning. Ph.D.-arbeidet er utført i gynekologisk kreftforskningsgruppe med Prof. Camilla Krakstad som hovedveileder og Dr. Erling Hoivik som biveileder.