Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nevroplastiske endringer i hjernen etter musikk-trening

Berit Marie Dykesteen Vik disputerer 10.5.2022 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Effects of Music Training on Cortical Plasticity: Cognitive Rehabilitation of Patients with Traumatic Brain Injury".

Hovedinnhold

Traumatiske hodeskader fører ofte til kognitiv svikt. Pasienten kan ha problemer med oppmerksomhet, hukommelse, sosial kognisjon og emosjonell regulering. Dykesteen Vik har undersøkt effekten av å lære å spille piano for pasienter med kognitiv svikt. Hypothesen var at å spille piano kunne reorganisere hjernens nettverk og knytte sammen de skadete områdene til normal funksjon. Målet for intervensjonen var å gjenopprette kognitiv ytelse som før skaden. Resultatet tyder på en årsakssammenheng mellom musikk-trening og reorganisering av neurale nettverk som fremmer kognitive prestasjoner.

Pasientene og den ene kontrollgruppen fikk en halv time pianoundervisning to ganger i uken i åtte uker. Egentrening utgjorde minst 15 minutter hver dag. Det ble gjennomført ulike nevropsykologiske tester og tatt funksjonell MR (fMRI). Pasientgruppen viste bedring i kognitiv ytelse og 6 av 7 pasienter returnerte til jobb etter intervensjonen. Det ble sett nevroplastiske endringer i den frontale delen av hjernen, orbitofrontal cortex, involvert i funksjoner som oppmerksomhet,konsentrasjon og hukommelse, problemer denne pasientgruppen ofte har. Den økte aktiviteten viste at pasientene kom opp på samme normaliserte nivå som hos friske deltakere.

Både for den enkelte pasient og for samfunnet generelt er resultatet lovende. Det viser at musikktrening kan ha praktisk nytteverdi og implementeres i rehabilitering av pasienter med kognitiv svikt etter traumatisk hodeskade.

Personalia

Berit Marie Dykesteen Vik, klaverpedagog og forsker i musikk og nevrovitenskap, er oppvokst på Hinna og bosatt i Sandnes. Hun har en BA i klavermetodikk fra Trinity College of Music, London, og master i musikk-psykologi med spesialfelt musikk og hjerne, fra Universitetet i Sheffield. Studien er utført som selvstendig forskning, men med støtte fra Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen.