Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Amarant nyttig for barn med anemi i Etiopia

Alemselam Zebdewos Orsango disputerer 10.5.2022 for ph.d.-graden ved Hawassa University og Universitetet i Bergen med avhandlingen "Childhood undernutrition and the potential of amaranth for reducing anaemia in southern Ethiopia".

Hovedinnhold

Anemi og vekstretardasjon (eng. stunting) er to vanlige problemer blant barn i lavinntektsland og problemene forekommer ofte samtidig. Disse problemene skyldes i stor grad dårlig ernæring, slik som utilstrekkelig inntak av flere makroernæringsstoffer og essensielle mikroernæringsstoffer. Amarantplanten gror vilt i Etiopia og kan forbedre kosten, men dette har foreløpig ikke blitt fullt ut undersøkt og anerkjent blant forbrukere og ernæringseksperter. Formålet med avhandlingen var å sammenlikne prosessert amarantbrød mot det mer vanlige maisbrødet og å se om det var endring i anemi, inkludert jernmangelanemi blant anemiske barn. Forekomst av en rekke helse og ernærings-tilstander ble først undersøkt hos 331 barn i alderen 2-5 år i sør-Etiopia. Blant dem ble hundre anemiske barn randomisert til å få amarant- eller mais brød hver dag i seks måneder.

Arbeidet bygger på forskning fra kandidaten som har evaluert ernæringsinnholdet i prosessert amarant. Studien viste at amarantbrødet hadde gunstig effekt på hemoglobinkonsentrasjonen blant anemiske barn. Studien viste også at anemi, inkludert jernmangelanemi, vekstretardasjon og samtidig anemi- og vekstretardasjon er store folkehelseproblem blant barn i området. Barna fikk nesten ikke jernholdig mat og mikrostoff- beriking og tillegg var nesten ukjent. Avhandingen foreslår at amarantprodkusjon og prosessering kan være nyttig for å redusere anemi. Det er også behov for å styrke andre mikrostoff beriking- og tilleggsstrategier i svangerskapet og tidlig barndom. Sist, men ikke minst, matvarevariasjon, matvaresikkerhet, kunnskap om mat, kvinners utdanning og oppfølging av infeksjoner må ligge til grunn.

Personalia

Alemselam Zebdewos Orsango er fra Hawassa, sør-Etiopia. Hun er gift, har fem barn, er sykepleier med master i ernæring. Fra 2016 har hun vært PhD-kandidat ved UiB og Hawassa Universitetet hvor hun jobber som foreleser ved School of Public Health. PhD-veilederne har vært professor Ingunn Marie S. Engebretsen ved Senter for Internasjonal helse (SiH), UiB sammen med professor emeritus Bernt Lindtjørn SiH, UiB og Hawassa Universitetet og post doktor Eskindir Loha Shumbullo ved CMI, Bergen.