Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Senfølger etter Giardia-epidemien i Bergen

Gunnhild Sellevoll Hunskår disputerer 12.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Extra-intestinal complications following acute giardiasis".

Hovedinnhold

I doktorgradsavhandlingen har Hunskår undersøkt senfølger hos pasienter fra Giardia-epidemien i Bergen i 2004. Giardia lamblia er en vannbåren parasitt som kan gi akutt mageinfeksjon. I prosjektet har man undersøkt om gjennomgått Giardia-infeksjon er forbundet med plager lang tid etter infeksjonen og også utenfor tarmen.

Avhandlingen består av tre vitenskapelige artikler der de to første er basert på data fra tre år etter Giardia-utbruddet og den siste fra ti år etter utbruddet. Spørreskjemaer ble sendt til en gruppe som hadde bekreftet Giardia-infeksjon under utbruddet og en kontrollgruppe.

I første artikkel ble det undersøkt om astma eller allergi hadde sammenheng med mageplager og kronisk utmattelse etter Giardia-infeksjon. Det var stor grad av mageplager og utmattelse i denne gruppen, men det ble ikke påvist sammenheng mellom disse plagene og astma eller allergi. I kontrollgruppen, som ikke hadde gjennomgått Giardia-infeksjon, var det derimot sammenheng mellom astma og allergi på den ene siden og kroniske mageplager og utmattelse på den andre.

I andre artikkel ble det undersøkt om tidligere Giardia-infeksjon var assosiert med stor søvntrang på dagtid, søvnløshet og økt søvnbehov, og om disse symptomene hadde sammenheng med mageplager og kronisk utmattelse. Stor søvntrang på dagtid og selvrapportert økt søvnbehov hadde sammenheng med Giardia-infeksjon tre år tidligere, men søvnløshet hadde ikke. Det var sterk sammenheng mellom de undersøkte søvnplagene, mageplager og kronisk utmattelse.

I den tredje artikkelen, basert på data ti år etter utbruddet, fant man at det var mer kroniske smerter blant de som hadde vært smittet med Giardia sammenlignet med en kontrollgruppe. Man fant at kroniske smerter hadde sterk sammenheng med mageplager og kronisk utmattelse som var vanlig etter Giardia-infeksjon.

Personalia

Gunnhild Sellevoll Hunskår (f. 1988) er utdannet lege (2015) ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i hud- og veneriske sykdommer og arbeider som overlege ved Hudavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. Doktorgradsarbeidet startet som et forskerlinjeprosjekt i medisinstudiet og utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært forsker Knut-Arne Wensaas ved NORCE og medveileder var professor Guri Rørtveit ved UiB.