Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Folsyre til gravide med epilepsi - viktig for barnets språk

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye disputerer 5.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure".

Hovedinnhold

I ca. 5 av 1000 svangerskap har kvinnen epilepsi. Krampeanfall under svangerskapet utsetter både mor og foster for potensiell skade, av og til med dødelig utgang. Kvinner med aktiv epilepsi må derfor bruke medisiner som forebygger krampeanfall, selv om disse gir økt risiko for misdannelser og seneffekter som språkvansker hos barna. Folat er et B-vitamin som alle gravide i Norge er anbefalt å bruke før og i starten av svangerskapet for å redusere risikoen for nevralrørsdefekter. Folatinntak tidlig i svangerskapet har også vist seg å bedre barnets språkutvikling, men dessverre senker mange epilepsimedisiner folatnivået i kroppen.

Husebye har undersøkt betydningen av folattilskudd i svangerskapet for å motvirke språkvansker hos gravide kvinner med epilepsi og deres barn inkludert i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Hun har også undersøkt konsentrasjonen av epilepsimedisiner i blodet og hvordan dette påvirker konsentrasjonen av B-vitaminer i blodet hos gravide med epilepsi. Hun fant at barn av kvinner behandlet med epilepsimedisiner hadde økt risiko for språkvansker ved alder 5 og 8 år sammenlignet med barn av kvinner uten epilepsi. Videre fant hun at folattilskudd tidlig i svangerskapet var assosiert med mindre språkvansker hos barna sammenlignet med dem som ikke tok folattilskudd. Tilskudd i perioden fire uker før og de første 12 ukene av svangerskapet var særdeles viktig for å motvirke språkvansker hos barna. Høy konsentrasjon av ulike epilepsimedisiner var assosiert med lave konsentrasjoner av B-vitaminer involvert i folatmetabolismen. Funnene understreker viktigheten av folattilskudd til kvinner med epilepsi og vil påvirke hvordan kvinner med epilepsi behandles i svangerskapet.

Personalia

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye (født 1989) fra Bergen er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2013. Hun har tidligere arbeidet som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og arbeider nå som lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Volda sykehus. Hun er medlem av forskningsgruppen Bergen Epilepsy Research Group (BERG). Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 1, UiB. Hovedveileder er Marte Helene Bjørk og medveileder er Nils Erik Gilhus.