Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hungersnød og genetikk av diabetisk retinopati

Olena Fedotkina disputerer 13.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Intrauterine and genetic risk factors for proliferative diabetic retinopathy".

Hovedinnhold

Pasienter med diabetes har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, øyeskader, nyresykdom og nevropati. Høyt blodsukker over tid kan føre til komplikasjoner, men det er flere ukjente faktorer som også bidrar til utvikling av vaskulære diabeteskomplikasjoner. Diabetisk retinopati er den hyppigste diabeteskomplikasjonen og kan videreføre til proliferativ diabetisk retinopati (PDR), som er en av de viktigste årsakene til blindhet blant voksne. Olena Fedotkina har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt sammenheng mellom tidlige miljømessige (perinatale) og genetiske faktorer med diabetisk retinopati. Hun jobbet med to kliniske studier fra Ukraina som inkluderte diabetespasienter hvor deres mødre under svangerskapet var utsatt for ekstrem hungersnød i perioden 1932-1933 og under andre verdenskrig. Hennes analyser med data fra det ukrainske nasjonale diabetesregisteret viste en sammenheng mellom perinatal eksponering for hungersnød og økt risiko for PDR. Genetiske analyser i en annen ukrainsk studie (DOLCE) antydet at en kompromittert utvikling av nevronale og vaskulære celler, på grunn av perinatale utfordringer, kan være kritiske mekanismer for økt risiko for PDR. Hennes forskning har også identifisert gener som er viktig for funksjonen til nevroner, lipidmetabolisme, insulinsekresjon og immunrespons som er knyttet til økt risiko for PDR. Disse nye mekanismene kan være attraktive terapeutiske mål for behandlingen av PDR, spesielt i de tidlige stadiene.

Personalia

Olena Fedotkina (f. 1985) tok en mastergrad (2008) i anvendt matematikk på National Taras Shevchenko University i Kiev, Ukraina. Doktorgraden (2017-2022) utgår fra Senter for Diabetesforskning ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen med Professor Valeriya Lyssenko som hovedveileder og Professor Stephanie Le Hellard som medveileder.