Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Egyptiske renselsesritualer i bilde og tekst

Pål Steiner disputerer 13.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Funerary Purifications".

Hovedinnhold

I avhandlingen «Funerary Purifications» undersøker Steiner hvordan vi kan tolke sammenhenger mellom rituelle tekster og bilder fra Det gamle Egypt. Han spør om det er mulig å knytte de ellers tause bildene til formularer fra de store tekstsamlingene nedtegnet i pyramidene og på mumiekister. Steiner argumenterer for at det lar seg gjøre, og viser hvordan slike sammenhenger gir nye og uventede innsikter om ritualenes symbolbruk.

Som en case utforskes en helt spesiell form for renselse som avbildes på kister og gravvegger ca. 2000-1500 fvt. Det viser to prester som dusjer en mann med vann gjennom et såld mens han sitter på en potte. Det hersker stor uenighet om hvem denne personen er, når i ritualet renselsen ble utført, og hvordan handlingen påvirket personen.

Gjennom å kartlegge de ulike billedlige sammenhengene hvor denne scenen forekommer blir det fastslått at bildet representerer liket som balsameres, selv om personen fremstilles som levende. I tillegg utforskes symbolikken i handlingen. Inskripsjoner identifiserer såldet over hodet som himmelgudinnen, mens krukken under mannen symboliserer en livmor. Mottageren vender altså tilbake til morslivet for å bli født på ny som en guddom. Med nøkler som dette, kan gjenstandene knyttes til formularer og liturgier som antyder at kroppen i krukken forynges når fiender bekjempes og konsumeres.

Avhandlingen har implikasjoner ikke bare for hvordan vi tolker selve renselsesritualet, men også vår forståelse av balsamering som en symboltung rituell prosess. Mer overordnet gir avhandlingen et metodisk grunnlag for hvordan sammenhenger mellom rituelle bilder og tekster kan vurderes, og åpner derigjennom døren for videre innsikter i egyptiske ritualer.

Personalia

Pål Steiner (f. 1975) har hovedfag i religionsvitenskap ved UiB og mastergrad i middelhavsarkeologi fra Det katolske universitetet i Leuven. Han har tidligere utgitt boken Det Gamle Egypt, myter og rituelle skrifter (2013). I dag arbeider Steiner som universitetsbibliotekar ved UiB. Veileder for avhandlingen er Ingvild Gilhus.