Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Et sosialdemokrati for det 21. århundre?

Jacob Hjortsberg disputerer 6.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Middleman Minority Nation".

Hovedinnhold

I sin doktorgradsavhandling, Middleman Minority Nation: Globalization and Social Democracy in Singapore, beskriver Jacob Hjortsberg Singapores utvikling fra å være et relativt fattig land på 1960-tallet, til å bli et av verdens rikeste på begynnelsen av det 2000-tallet. Det teoretiske hovedfokuset i Hjortsbergs arbeid er spenningene mellom globalisering og sosialdemokrati, slik disse utspiller seg i den vesle sørasiatiske bystaten. Hjortsberg presenterer to hovedargumenter: a) at Singapore best kan forstås som et sosialdemokrati tilpasset de rammene global kapitalisme gir, og b) at denne formen for sosialdemokrati kan best forstås som en hybrid mellom sosialdemokrati og middleman minority culture. Sistnevnte begrep er hentet fra arbeidene til både Bonaich (1973) og Sowell (1996, 2005), som definerer middleman minority som en minoritetsgruppe som virker i et vertssamfunn hvor de innehar rollen som mellommenn og, videre, hvor de er mer økonomisk suksessrike enn majoritetsgruppen(e) de lever blant. I avhandlingen bruker Hjortsberg begrepet middleman minority state til å beskrive Singapores unike, og svært suksessrike, form for statsbygging.

På et empirisk nivå er hovedfokuset i avhandlingen Singapores pensjonsfond, det såkalte Central Provident Fund (CPF), og arbeidet analyserer serien av protester som ble organisert i tilknytning til dette i 2013-2014 under slagordet «Return Our CPF». Hjortsberg argumenterer for at CPF er et nøkkelelement i Singapores sosiale kontrakt og at protestene skapte en form for kritisk offentlig oppmerksomhet rundt denne femtiårige kontrakten. Spørsmålene avhandlingen reiser i tilknytning til protestene er: Hva sier de oss om bærekraften i Singapores form for sosialdemokrati og, mer generelt, hva kan Singapores erfaringer fortelle oss sosialdemokratiets muligheter innen en globalisert økonomi?

Personalia

Jacob Hjortsberg er PhD-student ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Hans forskning er knyttet til det ERC-finansierte prosjektet «Egalitarianism: Forms, Processes, Comparison», ledet av professor Bruce Kapferer. Han fikk sin bachelor- og mastergrad ved Stockholms universitet. Veiledere for Hjortsberg har vært professor Bjørn Enge Bertelsen og professor Knut Rio.