Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Schizofreni og medikamentbruk

Maria Fagerbakke Strømme disputerer 8.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia".

Hovedinnhold

I sitt doktorgradsarbeid har Strømme undersøkt sammenhengen mellom bruk og ikke-bruk av ulike psykofarmaka og risikoen for henholdsvis død, reinnleggelse og reinnleggelse med aggressiv og utagerende adferd hos pasienter med schizofreni.

Det er svært vanlig at pasienter med schizofreni har perioder der de ikke bruker antipsykotika, men vi vet lite om de kliniske konsekvensene av et slikt bruksmønster. Resultatene fra doktorgradsarbeidet viste at risikoen for død var dobbelt så høy i perioder uten bruk av antipsykotiske legemidler, sammenlignet med perioder der antipsykotika ble brukt. Bruk av antipsykotika var også forbundet med redusert risiko for reinnleggelse og reinnleggelse med aggressiv og utagerende adferd, mens bruk av benzodiazepiner var forbundet med økt risiko.

Personalia

Strømme er født i 1989 og fullførte legeutdannelsen ved Universitetet i Bergen i 2016. I 2018 startet hun som stipendiat i Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern/ Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1. Hovedveileder har vært professor Erik Johnsen (UiB og Haukeland universitetssykehus). Medveiledere har vært førsteamanuensis II Rune Andreas Kroken (UiB og Haukeland universitetssykehus) og ph.d Liv Solrunn Mellesdal (Haukeland universitetssykehus).