Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proteomikk markører ved IgA glomerulonefritt

Flavia Teodora Ioana Paunas disputerer 3.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy".

Hovedinnhold

Kronisk nyresykdom rammer nærmere 10% av befolkningen og det er behov for mer kunnskap for best mulig å kunne forebygge progresjon til alvorlig nyresvikt. For å kunne gjøre dette er det behov for mer kunnskap om biomarkører for progresjon av nyresykdom og om de underliggende årsaksmekanismer. IgA glomerulonefritt (IgAN) er den vanligste type glomerulonefritt i verden, den debuterer oftest tidlig i livet og fører hos mange pasienter til kronisk nyresvikt. Målet med denne avhandlingen var å analysere proteinsammensetningen i ulike deler av nyrevevet for å analysere mekanismer og markører for progresjon av nyresvikt ved IgAN. Gjennom dette arbeidet har vi fått mer forståelse om dette og vi har påvist flere proteiner som var assosiert med dårligere prognose, som Periostin og komplement-relaterte proteiner. Denne kunnskapen kan brukes til å utvikle bedre metoder for å bestemme prognose ved IgAN. Det er også mulig at denne kunnskapen kan bidra til mer målrettet behandling av IgAN om noen år.

Personalia

Flavia Teodora Ioana Paunas (1984) er utdannet cand. med. ved "Carol Davila University of Medicine and Pharmacy" i Bukarest, Romania (2009). I tillegg har hun en mastergrad i Biomedisin fra Universitet i Tromsø (2011). Hovedveilederen under PhD graden har vært professor Bjørn Egil Vikse og biveileder har vært PhD. Kenneth Finne.