Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Religiøs tilhørighet og minner om vold i Mumbai

Sumanya Velamur disputerer 10.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Religion-marked Spaces and Memories of Violence in Mumbai".

Hovedinnhold

Denne avhandlingen utforsker skjæringspunktet mellom religion, rom, minner og vold i Mumbai. Mumbai er hjemsted for innbyggere fra forskjellige religiøse bakgrunner, og har vært åsted for vold mellom etniske og religiøse samfunnsgrupper. Mumbai inneholder også mange minoritets-, bolig- og religionsbaserte segregerte rom (referert til i avhandlingen som religion-marked spaces). Basert på en etnografisk studie av tre slike rom, et zoroastrisk (Dadar Parsi Colony), et muslimsk (Mumbra) og et buddhistisk (Gautam Nagar), undersøker Velamur forholdet innbyggere i slike «religion-marked spaces» har til rommet de oppholder seg i. Velamur undersøker også hvordan innbyggerne husker voldelige hendelser. Bombay-opptøyene i 1992-93 og Ramabai Nagar-massakren i 1997 tillegges et spesielt fokus i avhandlingen.

Velamurs avhandling gjør tre viktige bidrag til forskningsfeltet. For det første foreslår den en ny måte å se på «rom» i Mumbai, en som inkluderer både lokale forståelser og eksisterende forskning. Dette bidrar til å gi en mer nyansert forståelse av allmenne og akademiske termer som "ghetto" og "precarity", og bidrar til at disse tilpasses bedre til den indiske konteksten. For det andre identifiserer avhandlingen ulike aspekter ved minner om vold, på tvers av de tre rommene. Velamurs bruk av narrativ analyse og muntlig historie som er stedsspesifikk for å utforske mangfoldet i kvantitet og typer av minner, er det tredje bidraget til forskningsfeltet.

I en post-konflikt- eller post-vold-kontekst er det mange måter en «ny normalitet» vil utvikle seg og etableres. Det er viktig å utforske denne nye normaliteten for mer effektiv fredsbygging. Fokuset på «rom» i Velamurs avhandling retter søkelyset mot stedsbaserte minnenarrativer i et postvoldslandskap – et betydelig aspekt ved den nye normaliteten.

Personalia

Sumanya Anand Velamur er doktorgradskandidat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. Hun er veiledet av professor István Keul og professor Michael Stausberg. Velamur har mastergrad i sosialt arbeid fra University of Mumbai, og i fred og konfliktstudier fra Australian National University. Hun har også over 10 års erfaring fra utviklingssektoren i Mumbai.