Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Familielivet når skilte foreldre er i vedvarende høykonflikt

Jan Stokkebekk disputerer 8.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Navigating Prolonged Conflict: Subject positions and meaning constructions in postdivorce families".

Hovedinnhold

Jan Stokkebekk har forsket på skilte familier der foreldre er i langvarig konflikt. Avhandlingen bygger på intervju med barn og deres skilte foreldre i vedvarende høy grad av konflikt. I avhandlingen utforsker han hvordan barn og foreldre forstår, posisjonerer seg og navigerer et familieliv preget av konfliktvansker. Det fremkom at barn og unge tar opp tre dominerende posisjoner for å håndtere konfliktvanskene i familien: «holde balansen» (i historien om familiekonflikt), «holde avstand» (i historien om den trøblete forelderen) og «holde på med livet» (i historien om livet - som mer enn familieutfordringer). Barnas ulike former for aktørskap står i kontrast til en ensidig fremstilling av barn og unge som passive offer i skilsmissekonflikter. Det var to dominerende fortellinger var fremtredende hos foreldre-par i konflikt: «historier om tillitsbrudd» der foreldre forstår hverandre med fokus på tidligere traumatiske hendelser og «historier om hvem som er dårlig», der foreldre beskylder hverandre for å være en dårlig forelder eller for å sabotere samarbeid.

Avhandlingen viser at langvarige konflikter tvinger foreldre i posisjoner som innebærer at samarbeid er utilgjengelig. Det blir påpekt en fare for at idealet om «det gode foreldresamarbeidet» der gjentatte forsøk på å løse kroniske konflikter etter skilsmisse kan gå på bekostning av muligheter for å styrke fungering til hvert hjem. Intervju av fedre viser hvordan de forstår barnet, ex-partner og seg selv i forhold til konfliktvansker. Fedre inntok tre dominante posisjoner: far som «redningsmann» der barnet var i alvorlig fare, far som en «guide» for barnet i en jungel av konfliktrelaterte vansker og far som et «lyspunkt i en tåke av usikkerhet».

Avhandlingen peker på at fedre konstruerer en moralsk legitimitet til å agere i forhold til hvordan de forstår at de konfliktrelaterte vanskene truer barnet. Dette er en kontrast til stereotypier om fedre som fraværende, passive eller som «mindre bekymret» enn mødre.

Personalia

Jan Stokkebekk (f. 1972) er klinisk sosionom med profesjonsmaster i familieterapi og systemisk praksis. Han har vært tilknyttet Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet. Doktorgraden ble finansiert gjennom et stipendiat i familieterapi ved Bergen og omland familiekontor. Hovedveileder har vært professor Anette Christine Iversen, biveileder førsteamanuensis Ragnhild Hollekim og professor Ottar Ness, NTNU. Jan arbeider nå ved SKM vold og høykonflikt i Bufetat.