Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Stemmebåndslammelse etter duktuskirurgi hos prematurfødte.

Merete Salveson Engeset disputerer 14.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Outcomes following PDA surgery in extremely preterm born subjects ".

Hovedinnhold

Ekstremt for tidlig fødte barn, født før uke 28 i svangerskapet, er utsatt for en rekke komplikasjoner. Ofte blir en blodåre som leder blod forbi lungene i fosterlivet, kalt duktus arteriosus, stående åpen i stedet for å lukkes spontant etter fødsel. En åpen duktus arteriosus er forbundet med økt sykelighet, og kirurgisk lukking er et alternativ dersom konservativ eller medikamentell behandling er utilstrekkelig eller kontraindisert. En ulempe ved duktuskirurgi er at nerven som styrer venstre stemmebånd kan bli skadet under inngrepet. I avhandlingen har Engeset undersøkt hvor hyppig ekstremt for tidlig fødte får venstresidig stemmebåndslammelse etter kirurgisk lukking av en åpen duktus arteriosus, samt hvilke utfall duktuskirurgi og venstresidig stemmebåndslammelse er forbundet med på kort og lang sikt.

Den første artikkelen, en systematisk oversikt, viste at hyppigheten av stemmebåndslammelse etter duktuskirurgi varierte fra 0-67% i tidligere studier, og hyppigheten var høyest i studier hvor alle, ikke bare symptomatiske, ble undersøkt. Stemmebåndslammelse var forbundet med negative utfall som lungesykdom og ernæringsvansker. En studie som inkluderte voksne fant at stemmekvalitet og lungefunksjon, men ikke oksygenopptak, var redusert blant de med stemmebåndslammelse.

Artikkel to og tre var basert på en nasjonal kohort med deltagere som ble født ekstremt for tidlig i 1999-2000, hvor 48 av 372 overlevende hadde gjennomgått duktuskirurgi som nyfødte. Ved 11-årsalder hadde de som gjennomgikk duktuskirurgi en økt andel stemmesymptomer sammenlignet med ekstremt for tidlig fødte som ikke hadde gjennomgått duktuskirurgi. Laryngoskopiske undersøkelser viste at 53% av de som gjennomgikk duktuskirurgi hadde en venstresidig stemmebåndslammelse som voksne. Til tross for en økt andel stemmesymptomer og trangere forhold i strupen under fysisk anstrengelse var ikke lungefunksjon eller oksygenopptak redusert hos de voksne med stemmebåndslammelse i forhold til de uten.

Personalia

Merete Salveson Engeset (f.1984) er utdannet fysioterapeut ved Høgskulen på Vestlandet (2008) og har en mastergrad i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser. Kandidaten arbeider som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet og doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen (UiB). Veiledere har vært professor Ola Drange Røksund (HVL), professor Thomas Halvorsen (UiB), førsteamanuensis Hege Synnøve Havstad Clemm (UiB), og førsteamanuensis Silje Mæland (UiB).