Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Å gå med cerebral parese som voksen

Beate Eltarvåg Gjesdal disputerer 10.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Walking with cerebral palsy".

Hovedinnhold

Det er vanlig at barn som har cerebral parese (CP) trener på å gå, men man vet lite om hvordan det er å gå med CP når man er voksen. Som voksen rapporteres det også om forverret gangfunksjon tidligere enn hos frisk populasjon. Likevel er det ikke etablert en treningsform som forbedrer gangfunksjon. Ballistisk (eksplosiv) styrketrening imiterer leggmusklene i gange, men denne treningsformen er ikke undersøkt hos voksne med CP.

Avhandlingen består av en artikkel som undersøkte betydningen av daglig gange hos voksne med CP, og to artikler som undersøkte om de klarte å trene leggmusklene med ballistiske (eksplosive) øvelser, om musklene ble sterkere og om gangfunksjonen ble bedre.

Funnene viser at daglig gange ble påvirket av iboende faktorer; som redusert funksjonell kapasitet og redusert balanse. Og ytre faktorer; som gangvariasjon, oppmerksomhet fra forbipasserende og sesongvariasjoner. Disse faktorene påvirket deltakelse i voksenlivet og støtter opp at den kan være hensiktsmessig med livslang oppfølging. Deltakerne klarte å utføre ballistiske øvelser og muskelstyrken økte hos de fleste deltakerne, men måten de gikk på og muskelstørrelsen forble hovedsakelig uendret. Ballistisk styrketrening av spastiske muskler trenger ytterligere undersøkelser før man kan si om den påvirker gangfunksjon. Denne konklusjonen er basert på funn fra studier med lav statistisk styrke, og kan ikke si noe om effekt av treningen.

 

Personalia

Beate Eltarvåg Gjesdal (f. 1981) er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Bergen og har en mastergrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Arbeidet springer ut fra forskningsgruppen Tverrfaglig forskergruppe for idrett, helse og funksjon ved Høgskolen på Vestlandet. Førsteamanuensis Silje Mæland har vært hovedveileder og førsteamanuensis Cecilie Brekke Rygh, førsteamanuensis Kristoffer Toldnes Cumming og førsteamanuensis Mona Kristin Aaslund har vært medveiledere.