Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fremre korsbåndsoperasjon; hvordan går det med pasientene?

Line Lindanger disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft".

Hovedinnhold

Skade av fremre korsbånd er fryktet blant unge og idrettsaktive. Idretter som håndball, fotball og basketball med høy intensitet og raske retningsskift (pivoterende idrett) har særlig høy forekomst av slike skader. Idrettsaktive og pasienter med et ustabilt kne vil ofte bli anbefalt rekonstruksjon av fremre korsbånd med mål om at pasienten skal få bedre knefunksjon, kunne gjenoppta idrettskarrieren og unngå senere kneleddsartrose.

Avhandlingen har undersøkt korsbåndspasienter inntil 25 år etter operasjonen: andelen som returnerer til idrett, aktivitetsnivå, knefunksjon og risiko for nye skader og artroseutvikling. Lindanger fant at 83% av idrettsaktive innen pivoterende idrett gjenopptok idretten, men kun 53% kom tilbake på samme nivå som før skaden. Retur til idrett har også sin pris: 30% fikk ny korsbåndsskade i motsatt kne, og hos 11% røk korsbåndsgraftet satt inn under operasjonen. Én faktor som kunne forutsi senere kneproblemer var slakk i kneet (øket laksitet) etter operasjonen. Pasienter med restlaksitet på kun 3-5 mm hadde økt risiko for ny korsbåndsoperasjon og redusert lengde av idrettskarrieren. Resultatene 25 år etter operasjonen var generelt gode, men 60% av de undersøkte pasientene hadde utviklet artrose i det opererte kneet mot kun 19% i motsatt kne. Skade av menisken før operasjonen eller i forløpet etter operasjonen var en uavhengig risikofaktor for utvikling av kneleddsartrose.

Lindanger har med denne avhandlingen vist at en fremre korsbåndsrekonstruksjon ikke alltid gjenoppretter tidligere knefunksjon eller gjør det mulig å komme tilbake til ønsket idrettsnivå. Forebyggende tiltak for å redusere antallet korsbåndsskader er derfor viktig. Når skaden først har skjedd, må pasientene informeres om hvilke resultater de kan forvente på kort og lang sikt etter kirurgi, slik at pasient og behandler i samråd kan ta velinformerte valg om videre behandling og idrettsdeltagelse

Personalia

Line Lindanger (f. 1985) er utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider som lege i spesialisering ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus/Haraldsplass Diakonale Sykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra forskningsgruppen Sports Traumatology and Arthroscopy Research Group (STAR) som er tilknyttet Klinisk Institutt 1. Hovedveileder er førsteamanuensis Eivind Inderhaug. Pensjonert overlege Torbjørn Strand, Professor emeritus Anders Odd Mølster og Professor Eirik Solheim