Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan smerter utløse psykosesymptomer hos sykehjemspasienter?

Torstein Frugård Habiger disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The relationship between psychosis symptoms and pain in nursing home residents".

Hovedinnhold

I Norge bor over 40 000 personer på sykehjem, 78% av dem er kvinner, og 80% av alle pasienter har en demenssykdom. Smerter, både kroniske og akutte, er vanlig på et sykehjem, og 30-60% av alle sykehjemspasienter opplever smerte daglig. Tidligere studier tyder på at smerte kan utløse atferdsvansker som agitasjon og depresjon, spesielt hos personer med demens, men det er få studier som har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom smerte og psykosesymptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner.

Gjennom en stor klyngerandomisert studie (KOSMOS-studien), undersøkte vi om det var en sammenheng mellom smerter og psykosesymptomer hos 723 sykehjemspasienter fra 67 norske sykehjemsavdelinger, og om en sammensatt multikomponent intervensjon (KOSMOS-intervensjonen), designet for å forbedre livskvalitet, også kunne forbedre smerter og psykosesymptomer hos de samme pasientene. I en annen klyngerandomisert studie (PAIN-BPSD studien), undersøkte vi om smertebehandling kunne redusere psykosesymptomer hos 352 pasienter fra 60 norske sykehjemsavdelinger.

Konklusjonen fra studiene viser at det finnes en sammenheng mellom smerter og psykosesymptomer. De viser også at smertebehandling kan redusere psykosesymptomer hos sykehjemspasienter. KOSMOS-intervensjonen reduserte smerter hos pasienter med demens, men hadde dessverre ingen effekt på psykosesymptomer.

Disse funnene er viktig ettersom psykosesymptomer ofte behandles med antipsykotiske medikamenter som kan gi skadelige bivirkninger hos mange sykehjemspasienter. Hvis psykosesymptomene er utløst av smerter, kan god smertebehandling være et bedre alternativ enn antipsykotiske medikamenter, og således gi en bedre lindring av psykosesymptomer for sykehjemspasienter. Funnene understreker også viktigheten av å undersøke om sykehjemspasienter som opplever psykosesymptomer, også opplever smerter.

Personalia

Utdannet som lege. Kommer fra Haugesund og har jobbet som pleier i både hjemmesykepleie, på sykehjem og på sykehus før fullført medisinstudie. Tok bachelorgrad i kjemi ved UiB, høsten 2011. Startet på medisinstudiet ved UiB i 2012 og var en del av forskerlinjen fra og med 2014. Fullførte studiet våren 2019 og var ansatt som stipediat ved senter for alders og sykehjemsmedisin fra 2019 til høsten 2021 med Bettina Husebø som hovedveileder. Har etter det jobbet som LIS1 lege ved Haugesund sykehus.