Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Immunresponser etter årlig og pandemisk influensavaksine

Sarah Larteley Lartey Jalloh disputerer 22.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans".

Hovedinnhold

Influensasykdom er fortsatt et stort globalt helseproblem og vaksinasjon er den mest effektive beskyttelsen mot alvorlig influensasykdom. Denne avhandlingen inkluderer arbeid fra to kliniske vaksinestudier som begge ble gjennomført ved Influensasenteret, UiB. I 2009 spredte det seg et nytt influensavirus i befolkningen, dette forårsaket svineinfluensapandemien. Helsearbeidere ble prioritert for pandemivaksinen da Norge startet sin massevaksinasjonskampanje mot svineinfluensa og den første kliniske studien ble utført blant helsearbeidere vaksinert med den pandemiske vaksinen. I 2012 ble en levende svekket influensavaksine (LAIV) godkjent i Europa, denne ble anbefalt for vaksinering av barn. Den andre kliniske studien ble utført blant barn og voksne vaksinert med LAIV. Målet med disse to vaksinestudiene var å undersøke ulike aspekter av immunforsvaret etter ulike influensavaksiner.

Blodprøver fra vaksinerte helsearbeidere ble brukt for å undersøke dannelse av immunresponser mot svineinfluensaviruset. De fleste som mottok pandemivaksinen utviklet slike immunresponser. I noen utvalgte helsearbeidere som mottok pandemivaksinen, og deretter årlige influensavaksiner i en periode på 5 å. Fant vi ut at nivået av antistoff falt gjennom året, men økte igjen etter hver sesongvaksine og T celle immunitet var bevart på høyt nivå gjennom hele studieperiode. Videre rekrutterte vi voksene og barn til vaksinasjon med LAIV. Vi benyttet blodprøver fra deltakerne, for å undersøke hvordan den nye vaksinen påvirket immunforsvaret. LAIV førte til en rask utvikling av influensa-spesifikke immunresponser hos barn, men i mindre grad hos voksne. Barn dro bedre nytte av den nye vaksinen enn voksne.

De samlede resultatene fra studien av helsearbeidere gir immunologisk støtte til å fortsatt anbefale årlig influensavaksinasjon til denne målgruppen. LAIV-studien vil bidrar til bedre forståelse av effektiviteten til LAIV i ulike aldersgrupper med ulikt nivå av immunitet før vaksinasjon.

Personalia

Sarah Larteley Lartey Jalloh har bachelor og mastergrad i molekylærbiologi fra Molekylærbiologisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Etter fullføring av mastergraden jobbet hun som avdelingsingeniør i gruppen til Professor Johan R. Lillehaug (MBI, UiB). Deretter som avdelingsingeniør i gruppen til Professor Rebecca J. Cox ved Influensasenteret, hvor hun jobbet med evaluering av immunresponser blant personer infisert med eller vaksinert mot influens