Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Arktisk svampebunn i de nordiske hav

Heidi Kristina Meyer disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biodiversity and spatial ecology of arctic sponge grounds in the Nordic Seas".

Hovedinnhold

Svampebunner er samfunn på havbunnen som består av store svamper. I likhet med korallrev gir svampebunner et hjem, beskyttelse og til og med mat for mange marine dyr. Det er mange typer svampebunner i Nord-Atlanteren, og de kan også dannes i tempererte, boreale og til og med arktiske vann. Selv om det har vært økt fokus på svampebunner de siste årene, er kunnskapen om økologi og utbredelse av arktiske svampebunner begrenset, og hva som driver dannelsen av dem er fortsatt uklart.

Heidi Kristina Meyer brukte video- og bildeopptak samlet inn fra nedsenkbare fartøyer under doktorgradsarbeidet sitt for å karakterisere arktiske svampebunnsamfunn og kartlegge deres utbredelse over varierende skalaer i de nordiske hav. Mens det meste av arbeidet som ble presentert i oppgaven fokuserte på samfunn på et arktisk undersjøisk fjell (Schulzbanken), undersøkte Meyer også havbunnssamfunn i Sognefjorden.

Heidi Kristina Meyer har vært en integrert del av forskningen på arktiske svampbunner, og hun var den første som har kartlagt de småskala romlige utbredelsene til de dominerende artene som lever på arktiske svampebunner. I doktorgradsarbeidet sitt beskriver hun forskjellige typer samfunn, hvorav mange ikke har vært fullstendig definert før i Arktis, for eksempel to forskjellige typer arktiske svampebunner. Hun undersøkte også hvilke miljøvariabler som kan påvirke sammensetningen av disse samfunnene. Videre fant Meyer at arktiske svampebunner var biologisk viktige habitater; for eksempel oppdaget hun at isskaten brukte Schulz Bank-svampebunnen som oppvekstplass, mange evertebrater levde innenfor eller på toppen av svampene, og flere sjøstjerner spiste på de store svampene. Samlet sett fyller denne doktorgraden viktige kunnskapshull om arktiske svampebunner og beskriver hvilke typer samfunn som kan finnes på arktiske undersjøisk fjell.

Personalia

Heidi Kristina Meyer (født 1991) har en bachelorgrad i biologi fra Oregon State University and en mastergrad i marinbiologi fra Bangor University, Wales. Hun utvidet forskningen fra mastergraden under doktorgraden ved Institutt for biovitskap, Universitetet i Bergen, gjennom SpongES-prosjektet med Professor Hans Tore Rapp og Professor Henrik Glenner som hovedveiledere og Dr. Joana Xavier, Dr. Andrew Davies, Dr. Martyn Roberts og Dr. Ellen Kenchington som biveiledere.