Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lav fødselsvekt gir økt risiko for nyresykdom i voksen alder

Anna Gjerde disputerer 16.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age".

Hovedinnhold

Det er tidligere vist at personer med lav fødselsvekt har høyere blodtrykk i ung voksen alder og at personer med lav fødselsvekt har økt risiko for å utvikle alvorlig nyresvikt før 40 års alder. Norske registerbaserte studier har vært viktig i kartleggingen av disse sammenhengene. Vi har i dette prosjektet koblet data fra Medisinsk fødselsregister, Norsk nyreregister og Norsk pasientregister og undersøkt risiko for nyresykdom hos over 2,6 millioner nordmenn født etter 1967. Vi definerte lav fødselsvekt som å være blant de 10% med lavest fødselsvekt, det vil si under 2,9 kg, men vi undersøkte også betydningen av svangerskapsvarighet. Hovedfunnet er at risiko for nyresykdom er økt med ca 70% for personer med ved lav fødselsvekt, sammenliknet med personer med normal fødselsvekt. Både risiko for mild kronisk nyresykdom og alvorlig nyresvikt var økt. Ved hjelp av data fra Folkeregisteret kunne vi også identifisere søskenpar og undersøke om sammenhengene delvis kunne forklares av arv eller miljøfaktorer, denne studien viste imidlertid at lav fødselsvekt virket å være den viktigste faktoren. Studien bidrar med å identifisere risikopasienter som kan ha nytte av god oppfølging fra et tidlig tidspunkt i livet for å unngå konsekvenser av høyt blodtrykk og forebygge utvikling av kronisk nyresykdom.

Personalia

Anna Gjerde er utdannet Cand. Med. ved København Universitet (2011). Hun jobber nå som lege ved Medisinsk avdeling, Haugesund Sykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitet i Bergen. Forskningsprosjektet fikk finansiering fra Helse-Vest og Helse-Fonna og har utspring fra indremedisinsk forskningsgruppe i Helse-Fonna. Hovedveileder har vært professor Bjørn Egil Vikse og medveileder professor Hans Peter Marti.