Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Smelting av ismassene på Grønland og deres usikkerhet

Tobias Zolles disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Surface mass balance modeling of the Greenland ice sheet".

Hovedinnhold

Som en konsekvens av klimaforandringer i senere år, smelter både isbreer og de store ismassene på Grønland og Antarktis. Som følge av dette stiger det globale havnivået. Det er stor usikkerhet rundt hvor mye issmeltingen bidrar til å øke havnivået. Med hjelp av den historiske forandringen av innlandsisen på Grønland utviklet vi en snø-modell, BErgen Snow SImulator (BESSI), til å simulere interaksjonen mellom snø og is med atmosfæriske forandringer. BESSI er en modell som krever færre dataressurser enn andre snø-modeller. Dette muliggjør å undersøke usikkerheter i massebalansen, altså hvor mye snø og rim samles som på overflaten minus hvor mye snø og is som smelter. I løpet av prosjektet har BESSI blitt brukt til kvantifisering av hvor sensitiv massebalansen er for atmosfæriske forandringer. Skyer og temperaturforandringer har vært de mest dominerende komponentene i senere år. I tillegg til dette, er vanndampprosesser som sublimasjon og dannelse av rim i lagene avgjørende i de kalde regionene av Grønland og enda viktigere under den siste istiden. Simulasjoner frem til 2100 peker på at store deler av Grønlands innlandsis vil smelte og massebalansen vil avta drastisk. En usikkerhetsanalyse viser at den mengde is som smelter er sterkt avhengig av hvilken klimamodell som blir brukt i simulasjonene. Selv om alle klimamodeller viser økende temperaturer i løpet av de neste hundre år for realistiske CO2 utslipp-scenarier, er effekten over Grønland relativt usikker. Den utviklede snø-modellen BESSI blir nå brukt til å modellere lokale isbreer i Norge, som Folgefonna og Hardangerjøkulen, samt den skandinaviske innlandsisen.

Personalia

Tobias Zolles er stipendiat hos Institutt for Geovitenskap i gruppen for Kvartærgeologi. Snøen er livet hans - hvis han ikke utvikler snø-modeller, står han på alle former for ski og graver i snøen. Tobias deler sin kunnskap på universitets-kurs og utdanner nye skilærer. Han er opprinnelig fra Østerrike og har to mastergrader i atmosfærevitenskap og materialekjemi.