Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Jodmangel hos sårbare grupper i Norge

Synnøve Næss disputerer 24.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Maternal and infant iodine nutrition and thyroid function".

Hovedinnhold

I Norge er gravide og ammende kvinner, og spedbarna deres, utsatt for jodmangel. Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for at kroppen skal lage stoffskiftehormoner. Disse hormonene er spesielt viktige for utviklingen av hjernen og nervesystemet hos fosteret og små barn. Derfor er tilstrekkelig inntak av jod spesielt viktig for gravide, ammende og barn i de første leveårene.

Dette doktorgradsarbeidet er en del av studien "Mammas mat", hvor 137 gravide kvinner i Bergensområdet ble fulgt opp under graviditeten og videre etter fødsel sammen med barna deres gjennom første leveår.

Resultater fra avhandlingen viser at kvinner har jodmangel både under og etter graviditet. Vi fant også at spedbarn som fullammes er utsatt for jodmangel i de første levemånedene. Jodstatusen til barna økte gjennom det første leveåret, og barn som fikk fast føde og morsmelkerstatning hadde tilstrekkelig jodstatus. Dette kan tyde på at mødrenes jodmangel gir økt risiko for jodmangel hos spedbarn i tiden der barnet er avhengig av morsmelk. Vi fant også at barnas jodstatus hadde en sterk sammenheng med mødrenes jodstatus og inntak.

Selv om gruppene var utsatt for jodmangel, var forekomsten av forstyrrelser i stoffskiftehormonene lav. Vi fant heller ingen sammenheng mellom barnas jodstatus og nivå av stoffskiftehormoner. Hos mødrene derimot, fant vi en sammenheng mellom jodstatus og stoffskiftehormonene. Videre fant vi resultater som antydet at gravide som tok jodstilskudd både før og underveis i svangerskapet hadde bedre nivåer av hormonene som regulerer stoffskiftet vårt.

Avhandlingen konkluderer med at tilstrekkelig jodstatus er viktig både før, under og etter graviditet for å sikre normal produksjon av stoffskiftehormoner hos mor og barn.

Personalia

Synnøve Næss (f. 1993) kommer fra Frekhaug (Alver kommune) og er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, med bachelorgrad i human ernæring (2016) og mastergrad i klinisk ernæring (2018) fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Havforskningsinstituttet og Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitet i Bergen. Hovedveileder var ph.d. Maria Wik Markhus, og biveiledere var ph.d. Inger Aakre og Professor Tor A. Strand.