Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye metoder for å fremstille munnslimhinne i laboratoriet

Ridhima Das disputerer 16.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa".

Hovedinnhold

Ridhima Das disputerer torsdag 16. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Novel methods and sources for regeneration of oral mucosa» Etter store operative inngrep i munnen kan ofte mye vev gå tapt, og dette må erstattes. Et eksempel kan være personer som opereres for munnhulekreft. I slike tilfeller er det vanlig å transplantere hud for å erstatte det tapte vevet i munnen, men dette er ikke ideelt og gir en dårlig funksjon. Det ideelle vil være å erstatte det tapte vevet med ny munnslimhinne, og målet med Ridhima Das sitt forskningsprosjekt har vært å utforske muligheten for å utvikle munnslimhinne i laboratoriet, blant annet ved bruk av såkalte ‘induserte pluripotente stamceller – iPSCs’. Hun har brukt stamcellene både i cellekultur og ved dyreforsøk for å utvikle munnslimhinne. Dette gir håp om at slike metoder i fremtiden kan brukes klinisk for å erstatte tapt vev ved operasjoner.

Personalia

Ridhima Das er født i New Dehli, India. Hun er utdannet tannlege (2010) fra Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, India, og tok senere en mastergrad i eksperimentell oral patologi ved Queen Mary University, London, UK (2014). Hovedveileder har vært prof. Daniela Elena Costea and medieledere har vært prof. Anne Christine Johannessen, prof. Mihaela Roxana Cimpan og dr. Salwa Suliman.