Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Illuminating the planktonic stages of salmon lice

Cameron Thompson disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The salmon louse larval black box: evaluating fecundity and enumerating planktonic stages with an aquaculture management perspective".

Hovedinnhold

Lakselusen er en parasittisk hoppekreps som er en utfordring for oppdrettsnæringen med store økonomiske og økologiske konsekvenser. Lusen sprer seg mellom anlegg og infiserer også ville laksefisk, hvilket er en utfordring for oppdrettsnæringens bærekraftighet. For å håndtere dette brukes mye ressurser på å forebygge smitte, å behandle smittet fisk i anlegg, og å modellere hvordan lakselusen spres. Til tross for at spredningen av lakseluslarver er en viktig faktor i å forstå og bekjempe lakselus, er larvene og deres biologi mindre godt beskrevet - primært fordi larvestadiene er små og vanskelige å jobbe med. I motsetning til lakselus som finns på fisken (parasitiske stadier), er de tidligere larvestadier som spres i de frie vannmasser tilnærmet umulige å finne i sjøen. I praksis er dette et klassisk «nålen i høystakken problem» der havets rike forekomst og diversitet av plankton er høystakken. Med klassiske planktonøkologiske tilnærminger må man sortere gjennom tusen– eller titusenvis av planktonorgansimer for å finne en enkelt lakseluslarve. I denne PhD-avhandlingen presenteres en løsning på dette problemet, der bruk av fluoriserende lys gjør det mulig å effektivt analysere store planktonprøver. Dette vil også gi grunnlag for å øke vår forståelse av luselarvenes biologi. Metoden som presenteres i denne PhD-avhandlingen kan også forbedre vår forståelse av lakselusas spredning ved å gi direkte observasjoner av lakseluslarver i sjøen. Dette vil bidra til bedre prognoser og kan gjøre det mulig å gi direkte estimat av antall luselarver på et gitt sted til en gitt tid. Tester viser at metoden er mer enn 20 ganger raskere enn standardteknikken. Sammen med resultater som beskriver variasjonen i reproduksjonspotensiale langs kysten igjennom et helt år kan disse resultatene - og den forbedrede forståelsen av planktoniske lakselus - danne grunnlag for nye og bedre forebyggingsstrategier på oppdrettsanlegg.

Personalia

Cameron Thompson har mastegrad i marin biologi og marin forvaltning fra Universitetet i Maine, USA (2012). Han har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Havforskninginstituttet (HI) med tilknytting til Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Avhandlingen er gjennomført under veiledning av Rasmus Skern-Mauritzen (HI), Aina-Cathrine Øvergård (UiB), Samantha Bui (HI) og Sussie Dalvin (HI).