Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kunsten å fremme humanitære interesser gjennom diplomati

Salla Turunen disputerer 9.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Humanitarian Diplomacy at the United Nations".

Hovedinnhold

I en verden preget av kriser, langvarige væpnede konflikter og hyppigere naturkatastrofer på grunn av klimaendringer, forventes humanitære behov på tvers av landegrenser og kontinenter å øke. Dette tvinger humanitære aktører til å utvikle ferdigheter innen det som kan kalles humanitært diplomati - for å overtale beslutningstakere og sentrale interessenter til å handle i sårbare befolkningers interesse. Hva, mer spesifikt, er humanitært diplomati, og hvordan manifesterer dette seg i FN-sammenheng? Det er blant spørsmålene Salla Turunen undersøker i sin forskning fra Universitetet i Bergen og Chr. Michelsen Institutt (CMI). I sitt prosjekt utvider hun ideen om diplomati til å inkludere ikke-statlige aktører og undersøker hvordan disse engasjerer seg i diplomatisk praksis. Dette gjør hun med fokus på humanitære aktører, FN og FNs ‘Office for the Coordination of Humanitarian Affairs' (OCHA), som er FNs hovedkoordineringsorgan for internasjonal respons ved humanitære kriser. I sin forskning finner Turunen at: • humanitært diplomati er en selvstendig form for diplomati; • humanitær diplomatisk praksis kan konseptualiseres og hjelpe til med å forstå hvordan humanitært diplomati gjør seg gjeldende i verden; • OCHA og FN balanserer mellom humanitære idealer og pragmatiske realiteter i sitt humanitære arbeid; • humanitært diplomati er et kjønnet fenomen slik det utforskes gjennom dets utøvere.

Personalia

Salla Turunen er spesialist på kvinner, fred og sikkerhet ved FNs ‘Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)’ i Sør-Sudan. Hun har utdanning fra Lunds universitet, Sciences Po Lille og Universitetet i Turku. I tillegg er Turunen forfatter og offentlig foredragsholder for ulike typer publikum om spørsmål knyttet til konfliktforebygging og -håndtering, kjønn, humanitær bistand, nye former for diplomati og FN.