Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Doktorgradsavhandling innen Post-Quantum Cryptography

Alessandro Budroni disputerer 6.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Notes on Lattice-Based Cryptography".

Hovedinnhold

Å bygge en kvantedatamaskin er en utfordring som involverer stadig flere forskere over hele verden. En slik prestasjon kommer til å bringe mange betydelige utviklinger på forskjellige felt som værmeldinger og dataanalyse. Et av feltene som vil bli tyngst berørt er kryptografi. Nåværende kommunikasjonssikkerhetsprotokoller på internett baserer sikkerheten på troen på at visse matematiske problemer er vanskelige å løse. Imidlertid har det blitt oppdaget at kvantedatamaskiner vil være i stand til å løse slike problemer, og derfor true personvernet ved internettkommunikasjon. Som svar har kryptografer forsøkt å finne nye matematiske problemer som er kvantebestandige, det vil si vanskelige å løse selv ved bruk av kvantedatamaskiner. Dette forskningsfeltet tar navnet “post-quantum cryptography”, og er i dag et aktivt forskningsområde. National Institute of Standard and Technology (NIST) er for tiden vertskap for internasjonale konkurranser for å navngi fremtidige kryptografiske protokoller som skal brukes i stor skala og som vil være motstandsdyktige mot angrep fra kvantedatamaskiner. Det er grunnleggende at vi forutser overgangen til en post-kvante-æra, for å være forberedt når en stor kvantedatamaskin bygges, slik at kommunikasjonen vår fortsatt vil være trygg og anonym. Avhandlingen til Alessandro Budroni fokuserer på å analysere den faktiske vanskelighetsgraden (hardheten) til noen av disse kvantebestandige problemene. Målet med forskningen er å enten finne ut at de ikke er så vanskelige som man tror, og derfor må kasseres, eller å øke tilliten til hardheten deres.

Personalia

Alessandro Budroni er fra Italia, hvor han fullførte sin mastergrad innen anvendt matematikk ved Universitetet i Trento. Han startet sin doktorgrad i november 2017, under veiledning av professor Igor Semaev. Dette ved Selmersenteret, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. Før starten av doktorgraden jobbet han i London, i en startup, som kryptografiingeniør.