Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Korleis grensesnitt påverkar forsking i elektronisk litteratur

Hannah Maria Leontine Ackermans disputerer 26.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The (Inter)Faces of Electronic Literature".

Hovedinnhold

I avhandlinga mi analyserer eg, gjennom ei rekke dømestudiar, den formative naturen til grensesnitt innan elektronisk litteratur, frå offentlege databasar til utelukkande digitale publiseringsplattformar og -sjangrar. Eg gjer òg litterære analysar av verk innan elektronisk litteratur, for å avdekka argumenta som skriv seg inn i grensesnittstrukturar. Det å sjå desse prosjekta som grensesnitt tar ikkje noko vekk ifrå dei menneskelege elementa ved forskinga, men anerkjenner heller at grensesnitt styrker dei ulike akademiske, sosiale og teknologiske prosessane som saman utgjer feltet elektronisk litteratur.

I denne avhandlinga argumenterer eg for at digitale forskingspraksisar innan elektronisk litteratur konseptualiserer emnet sitt og lesarane sine materielt, og peiker på korleis dette påverkar utviklinga innan feltet.

Personalia

Hannah Ackermans (f.1991) forsker på digital kultur på Institutt for lingvistiske, iitterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen og har en bakgrunn i hovedfag litterære studier fra Universitetet i Utrecht (Nederland). Veilederen for avhandlingen har vært professor Scott Rettberg (UiB) og biveileder dr. Inge van de Ven (Tilburg University).