Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan påvirker autoritær kultur demokratisk legitimitet?

Akram Hossain disputerer 12.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Democratic Legitimacy in South Asia and Beyond".

Hovedinnhold

Hva er autoritær kulturell orientering (ACO) og hvordan påvirker dette legitimiteten til demokrati? Akram Hossain studerer demokratisk tilbakefall og legitimitet for å identifisere hvordan autoritære verdier kan forhindre demokratisk institusjonalisering. Avhandlingen diskuterer også interessante dilemmaer som blant annet hvorfor borgere i Sør-Asia er fornøyde med mangelfulle demokratier.

Avhandlingen inneholder fire artikler og ett bokkapittel som bruker en blandingsmetode tilnærming for å forklare demokratisk legitimitet. Ved å analysere undersøkelsesdata fra mer enn 100 land, viser den første artikkelen at implikasjonen av demokratisk verdiorientering ikke er den samme på tvers av de ulike regimetypene. I stedet er omfanget av effekten underlagt det eksisterende politiske systemet, den sosiopolitiske kulturen og atferden til politiske eliter. Den andre artikkelen forklarer konsekvensene av autoritær kultur for demokratisk legitimitet i mangelfulle demokratier i Sør-Asia. Mennesker som lever i autoritære kulturer utvider legitimiteten til et mangelfullt demokratisk system, og gjør det mulig for et autoritært styre til å bli stabilt og vedvare. Den tredje artikkelen indikerer at folk i Sør-Asia ikke tar tilstrekkelig hensyn til demokratisk legitimitet mens de evaluerer ytelsen til offentlige institusjoner. Gjennom en dybdeanalyse av den autoritære kulturen viser den fjerde artikkelen hvordan denne kulturen hos politiske eliter fører til et gradvis demokratisk tilbakefall og forvandler Bangladesh til et autoritært land. Til slutt demonstrerer den femte artikkelen implikasjonene av autoritær kultur på demokratisk legitimitet og dens alvorlige konsekvenser for opposisjonen i sørasiatiske land. Dermed konkluderer oppgaven med at autoritær kultur og verdiorienteringer er potensielle trusler mot demokratisk legitimitet.

Personalia

Akram Hossain (1986) ble uteksaminert i offentlig administrasjon fra University of Dhaka og utdannet seg i forskningsmetodikk med spesialisering i kvantitativ tilnærming. Han er doktorgradskandidat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsteori under veiledning av professor Ishtiaq Jamil.