Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er ansvarlig innovasjon i mobiljournalistikk?

Anja Salzmann disputerer 19.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Responsible innovation in mobile journalism".

Hovedinnhold

Mobiljournalistikken er en sandkasse for medieinnovasjon og for kreative nye journalistiske praksiser. Å kunne produsere innhold med mobilen anses derfor som nødvendig kunnskap for journalister i det 21. århundre. Men journalisters mobilbruk har sin pris: den bygger på flere risikoteknologier, komplekse infrastrukturer og fremmer en ny kommersiell logikk.

I avhandlingen undersøker Salzmann hva ansvarlig innovasjon i mobiljournalistikk er. Salzmann kombinerer empiriske og teoretisk-analytiske forskningstilnærminger og undersøker ved hjelp av etnografi-inspirerte metoder ulike innovasjonsprosesser i mobil-journalistikk med fokus på ulike læresituasjoner av profesjonelle TV-og avisjournalister.

Den teoretisk-analytiske delen av avhandlingen tar for seg meta-konseptet ´ansvarlig innovasjon` og belyser kritisk den politiske økonomien av lærings- og kunnskapsutvikling i lyset av Zuboffs (2019) teori om overvåkingskapitalismen. Samlet sett peker resultatene fra det empiriske og analytiske forskningsarbeidet på større og mer langsiktige samfunnskonsekvenser av en ukritisk bruk og mangelfull forståelse av mobilteknologiens kompleksitet av journalister og medieorganisasjoner.

Det konkluderes med at en uansvarlig og risikofylt bruk av mobilteknologi og relaterte infrastrukturer ikke tegner et bilde av mobiljournalistikk som demokratiserende kraft, men heller en praksis som kan bidra til å undergrave demokratiets fundamenter gjennom privatisering av kunnskap og kunnskapsproduksjon, omfattende dataekstraksjon og kommersielt motivert overvåking. For å møte komplekse risikoer knyttet til innovasjon i mobiljournalistikk diskuteres ulike ideer og metoder av det europeiske rammeverket Responsible Research and Innovation (RRI) som sikter mot grunnleggende endringer i nåværende innovasjons- og forskningspraksis.

Personalia

Anja Salzmann (f. 1977) har master i anvendt medievitenskap fra Tekniske Universitetet i Ilmenau i Tyskland og tilleggstudier i kunsthistorie, tysk og pedagogikk. Hun engasjerer seg aktiv i offentlige debatter om digitaliseringen av samfunnet. Doktorarbeidet ble gjennomført ved institutt for informasjons- og medievitenskap (UiB) og var knyttet til det NFR-finansierte forskningsprosjektet ViSmedia (www.vismedia.org). Hovedveileder var Prof. Frode Guribye (UiB) and biveileder Prof. Astrid Gynnild